Nocne Czuwanie Grup Modlitwy Ojca Pio w intencji Kościoła i Polski

Z piątku na sobotę (25/26 listopada) w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego miało miejsce nocne czuwanie modlitewne Na Świętym Krzyżu w intencji Kościoła i Polski pod hasłem: „Z Matką Bożą i św. Ojcem Pio adorujemy Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego”. Zebrani pielgrzymi modlili się w intencji Kościoła i polecali sprawy naszej Ojczyzny oraz potrzeby swoich rodzin. Świętokrzyskie Nocne Czuwanie zgromadziło kilkaset osób z ponad dwudziestu przybyłych i zgłoszonych grup z różnych diecezji.

Czuwanie modlitewne rozpoczęło się o godz. 20.30 powitaniem przybyłych osób i grup do bazyliki przez o. Mariana Puchałę, przełożonego miejscowej wspólnoty zakonnej na Świętym Krzyżu oraz przez o. Krzysztofa Czepirskiego, rektora sanktuarium, który przybliżył historię i znaczenie tego wyjątkowego miejsca dla Kościoła i Polski. Następnie uczestnicy spotkania odśpiewali Apel Jasnogórskiego oraz odmówili bolesną część różańca.

Następnie uczestnicy wysłuchali bogatej w treść konferencji: „Św. Ojciec Pio wobec Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego”, którą wygłosił br. Tomasz Protasiewicz OFMCap, magister nowicjatu z Sędziszowa Młp. Po krótkiej przerwie przed Najświętszym Sakramentem nastąpiła modlitwa ekspiacyjna za grzechy znieważania Krzyża Świętego w Polsce, którą poprowadził br. Robert Krawiec, kapucyn i krajowy asystent Grup Modlitwy Ojca Pio. Zaś o północy kilkunastu kapłanów celebrowało Mszę Świętą, której przewodniczył i słowo wygłosił ks. Leszek Biłas, proboszcz w Bogorii oraz asystent Grup Modlitwy Ojca Pio w diecezji sandomierskiej.

Po zakończonej Eucharystii i błogosławieństwie relikwiami Drzewa Krzyża Świętego, pątnicy trwali na nabożeństwie drogi krzyżowej w krużgankach sanktuarium prowadzonej przez członków grup modlitwy z diecezji sandomierskiej. Drogę Krzyżową poprowadzono w oparciu o teksty biblijne i wypowiedzi z pism św. Ojca Pio. Następnie przed Najświętszym Sakramentem nastąpiła modlitwa uwielbienia animowana przez towarzyszącą nam przez cały czas scholę muzyczną z Bogorii. Uczestnicy nocnego czuwania trwali na indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu, w obecności relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz relikwii św. Ojca Pio. Spotkanie modlitewne zakończyło się nad ranem wspólnie odmówioną modlitwą – Koronką do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwem eucharystycznym na rozesłanie wiernych.

Br. Robert Krawiec OFMCap

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com