Nominacje w Diecezji

W związku z przejściem na emeryturę ks. kan. Stanisława Zaręby, Biskup Ordynariusz mianował proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Łoniowie, ks. dr. Bogdana Krempę, dotychczasowego dyrektora Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.

Biskup Ordynariusz mianował dyrektorem Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, ks. dr. Adama Kopcia, dotychczasowego wikariusza parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnobrzegu, powierzając mu jednocześnie wykłady z teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl