Nowi diakoni Kościoła Sandomierskiego

We wspomnienie bł. Sadoka i Towarzyszy, Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz w bazylice katedralnej w Sandomierzu udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom sandomierskiego seminarium.

W uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza wzięli udział przełożeni, wychowawcy sandomierskiego seminarium, proboszczowie i wikariusze przyszłych diakonów, alumni, siostry zakonne oraz rodziny i ich przyjaciele. Po Ewangelii ks. Michał Powęska, rektor Wyższego Seminarium Duchownego, poprosił Biskupa Ordynariusza o udzielenie święceń diakonatu, zaświadczając o odpowiednim przygotowaniu kandydatów do tego urzędu.

W homilii bp Nitkiewicz mówił o bł. Sadoku i Towarzyszach zamęczonych przez Tatarów. Stwierdził, że pierwszym męczennikiem był Jezus Chrystus, co wyrażają w artystycznej formie, skomponowane z ołtarzem malowidła sandomierskiej katedry.

– Współczesny Kościół w Polsce również doświadcza wrogości, chociaż w mniej drastyczny sposób. Bo jak inaczej nazwać plany ograniczenia nauki religii w szkole, fobię na punkcie krzyży w miejscach publicznych, obrzucanie oszczerstwami w mediach, pogróżki ze strony niektórych polityków, poniżanie.

Może i was drodzy kandydaci do diakonatu ktoś już zapytał: Co ty najlepszego zrobiłeś? Dlaczego chcesz być księdzem? Nie widzisz jacy oni są? Może pomimo sutanny czy koloratki mówią do was w urzędach: „pan”? Uśmiechają się pogardliwie na wasz widok? Świeccy katolicy, ci gorliwi, wyznający otwarcie swoje poglądy także nie mają lepiej.

Paradoksalnie stanowi to szansę  dla naszego duchowego wzrostu, dla umocnienia wiary. Drzewo szarpane wiatrem, zapuszcza głębiej korzenie i staje się potężniejsze – mówią w kontekście pokusy ojcowie pustyni ale możemy to odnieść także do trudności innego rodzaju. Pamiętajcie o tym drodzy kandydaci do diakonatu. Będąc głosicielami Ewangelii, nauczając tego, co w niej przeczytacie i żyjąc tak, jak będziecie nauczać, stajecie niejako do biegu z przeszkodami. Przyjmijcie na siebie te Chrystusowe brzemię, które stanie się słodkim ciężarem.

Prawdziwym balastem i zagrożeniem jest natomiast wszystko, co sprzeciwia się Chrystusowi lub od Niego oddala, zaczynając od nieposłuszeństwa. Pan Jezus wypełniał zawsze wolę Ojca, będąc jednocześnie Tym Który służy, a nie panuje. Naśladując Chrystusa, staniecie się naprawdę wolni – mówił kaznodzieja.

Po homilii kandydaci złożyli na ręce Biskupa Ordynariusza przyrzeczenie posłuszeństwa, życia w celibacie oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza).

Podczas wspólnego śpiewu Litanii do Wszystkich świętych zebrani upraszali łaski Ducha Świętego dla nowych diakonów. Następnie poprzez włożenie rąk i modlitwę bp Krzysztof Nitkiewicz włączył kandydatów w urząd diakonów.

W czasie liturgicznej posługi diakoni używają właściwego sobie stroju, którym jest dalmatyka. Diakoni w ostatnim czasie przygotowywali się duchowo do przyjęcia święceń pierwszego stopnia podczas specjalnych rekolekcji, które poprowadził ks. Rafał Kobiałka, ojciec duchowny. Natomiast dzień wcześniej kandydaci do diakonatu złożyli w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła na ręce ks. Michała Powęski, rektora uczelni, uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę zachowania celibatu.

Nowi diakoni to: Dariusz Cichoń z parafii pw. św. Michała Archanioła w Spiach oraz Łukasz Michalczyk z parafii pw. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.