O Eucharystii u tarnobrzeskich dominikanów

W dniach od 9 do 16 czerwca w sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej w Tarnobrzegu odbywa się Parafialny Kongres Eucharystyczny.

Kongres rozpoczął się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego i potrwa do uroczystości Trójcy Świętej. Każdego dnia podczas Mszy św. głoszone są kazania dotyczące tematyki Eucharystii oraz odbywają się spotkania z kaznodzieją.
– Chcemy poprzez te dni odnowić w sobie świadomość wielkiego daru, jakim jest Eucharystia i przypomnieć o potrzebie uczczenia Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Mam nadzieję, że będzie to także czas, aby umocnić nasze więzy miłości i przyjaźni z Bogiem, Który pozostał i jest miedzy nami. Mając świadomość, że każdy grzech rani Boga i wyrządza krzywdę, chcemy także wynagradzać naszą miłością wszelkie zniewagi, jakie dotykają Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Mam nadzieję, że to ożywi kult Eucharystii i pragnienie adoracji Jezusa w tym sakramencie Jego obecności – podkreślał ojciec Marek Grzelak.
W środę 12 czerwca porannej modlitwie Jutrzni odmawianej wspólnie z zakonnikami i wiernymi świeckimi zgromadzanymi w kościele przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz.
– Mówią teologowie i oficjalne dokumenty Kościoła, że Liturgia Godzin (modlitwa brewiarzowa) jest wprowadzeniem do Eucharystii, pomaga ją właściwie przeżyć i rozciąga jej celebrację na cały dzień. Nie ma przecież w naszym życiu niczego świętszego i wspanialszego, niż Eucharystia. Uczyńmy więc wszystko, aby zajmowała ona zawsze najważniejsze miejsce, abyśmy podchodzili do niej z drżeniem serca, a zarazem z weselem. Stąd potrzeba dobrego przygotowania, uwagi i oczywiście dziękczynienia. Nie możemy jednocześnie pozwolić, aby ktokolwiek znieważał Eucharystię, jak miało to miejsce przy okazji tzw. Parad Równości w Gdańsku i Warszawie – mówił bp K. Nitkiewicz na zakończenie modlitwy brewiarzowej.
W niedzielę tematyka spotkań dotyczyła „Duch Święty a Eucharystia”, w poniedziałek „Pismo święte o Eucharystii, we wtorek „Kościół a Eucharystia”. W środę kazania dotyczą nauki św. Tomasza o Eucharystii. W czwartek w programie Kongresu przewidziano tematykę „Kapłaństwo a Eucharystia”, w piątek „Pokuta, spowiedź a Eucharystia”, w sobotę „Matka Boża a Eucharystia”. Kongres zakończą spotkania dotyczące tematu „Trójca Święta a Eucharystia”.
– Trwający Kongres przypada 15 lat po ostatnich misjach w tej parafii, które odbywały się w 100. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Dzikowskiej. Przypada przed uroczystością Bożego Ciała, co jeszcze bardziej motywuje w nas pragnienie uwielbienia, adorowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie – dodał ojciec Marek Grzelak.
Ojcowie Dominikanie zapraszają codziennie do najbliższej niedzieli na Msze św. o godz. 8.00, 12.00 i 18.00 podczas których głoszone są kazania związane z tematyką danego dnia.