O religiach Indii z siostrą Michaelą Pawlik, OP

W związku z wydaną przez Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu książką s. Michaeli Pawlik pt. „Zmagania o prawdę”, w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu odbyło się 23 października spotkanie z autorką publikacji. Siostra Michaela podzieliła się z zebranymi swoim doświadczeniem wieloletniej pracy w Indiach, dzięki czemu poznała ten kraj, jego problemy społeczne, religie i kulturę.  Prelegentka poświęciła najwięcej uwagi hinduizmowi oraz teorii reinkarnacji, konfrontując ją z chrześcijańską wiarą w zmartwychwstanie. Mówiła również o przyczynach popularności religii orientalnych w Europie i związanych z tym zagrożeniach.