On-line o patronie szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Staszowie zorganizowało konferencję on-line o życiu, działalności i duchowej spuściźnie Prymasa Tysiąclecia.

W czasach trwających obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, gdy uczniowie pozostają w domach realizując zdalnie program nauczania, staszowskie liceum zorganizowało nietypową lekcję o patronie szkoły. Konferencja na temat życia i nauczania kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego odbyła się on-line i była transmitowana poprzez Internet. Organizatorem konferencji była Anna Karasińska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przy współpracy starosty staszowskiego i burmistrza miasta. W konferencji za pośrednictwem przekazu internetowego wzięli udział: bp Krzysztof Nitkiewicz oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W nawiązaniu do obecnej sytuacji, bp K. Nitkiewicz przywołał słowa kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, który mówił, że Kościół to nie tylko działanie, ale i trwanie, i cierpienie.

    Przywołałem je, gdyż mając świadomość ogromu dokonań prymasa Wyszyńskiego, nie możemy stracić z oczu jego cierpienia, a zarazem wytrwałości. Świadczy o tym cała posługa: kapłańska, biskupia, prymasowska. Jak musiał się czuć, gdy został nagle internowany, odizolowany od kapłanów i wiernych. Co przeżywał, gdy rozpadały się stworzone z wielkim trudem dzieła, gdy ambitne i wartościowe plany okazywały się niewykonalne. Kardynał Prymas cierpiał i trwał, powierzając wszystko Chrystusowi i Maryi. Ta ofiara została przez Boga przyjęta i owocuje po dziś dzień.

Nigdy nie będziemy w stanie zapanować nad wszystkim, mieć pod całkowitą kontrolą chociażby niewielki skrawek naszego życia. Dlatego musimy mocniej zawierzyć Bożej Opatrzności. Niech świadectwo Prymasa Tysiąclecia pomaga nauczycielom, uczniom i ich rodzinom w obecnym trudnym czasie, ale również potem, gdy miejmy nadzieję wszystko się skończy. Optymizmem napawa jednocześnie nabierająca konkretnych kształtów współpraca pomiędzy UKSW i staszowskim liceum, co jak wierzę otwiera przed nami wiele nowych możliwości – mówił bp Krzysztof Nitkiewicz.

Następnie odbyły się zaplanowane prelekcje podejmujące zagadnienia związane z życiem i duchowością Prymasa Tysiąclecia.