Ostrowiec Św. – NMP Saletyńskiej

KONTAKT:

Gm. Ostrowiec Świętokrzyski, pow. Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Piaski 3

tel. (+48) 41 266 53 46
E-mail:
Strona www: 

MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele i święta: 6:30; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00; 18:00
Święta państwowo zniesione: 6:30; 8:30; 10:00; 18:00
Dni powszednie: 6:30; 7:00; 17:30; 18:00

KAPŁANI:

Proboszcz - Ks. prał. mgr lic. Zbigniew Wiatrek
Wikariusz - Ks. mgr Mariusz Góra (od 2015 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Paweł Iskra (od 2016 r.)
Wikariusz - Ks. mgr lic. Jerzy Skimina (od 2016 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Marcin Czajka (od 2017 r.)

 

- POKAŻ WIĘCEJ INFORMACJI O PARAFII -

INFORMACJE O PARAFII

Do Parafii należą:
Ostrowiec Św. – ulice: Asnyka, Bacewiczówny, Baczyńskiego, Bieliny, Boya-Żeleńskiego, Borowikowa, Broniewskiego, Brzechwy, Chłodna, Chopina, Chełmońskiego, Cybisa, Czerwińskiego, Dąbrowskiej, Długa, Dobra, Dygasińskiego, Fałata, Fredry, Gałczyńskiego, Gierymskiego, Gombrowicza, Grabowiecka, Grottgera, Iłżecka (139-169), Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolejowa (23-71, 22-70), Kolonia Robotnicza, Konarskiego, Konopnickiej, Kopernika (1-17, 2-8), Korczaka, Kossaka, Krasickiego, Krasińskiego, Kuźnia, Lelewela, Leśmiana, Magnoliowa, Malczewskiego, Marcinka, Matejki, Miła, Miodowa (1-7), Nałkowskiej, Naruszewicza, Norwida, Noskowskiego, Ogińskiego, Okrzei, Orkana, Orzeszkowej, Paderewskiego, Piaski, Plenerowa, Podleśna, Prusa, Raczyńskiego, Relaksowa, Reńska, Reymonta, Rodakowskiego, Różyckiego, Rudnickiego, Rydla, Sienkiewicza, Sosnowa, Staffa, Struga, Syrokomli, Szpitalna, Szymanowskiego, Temidy, Tetmąjera, Trzeciaków, Tuwima, Waryńskiego, Wasilewskiej, Widok, Wieniawskiego, Witkiewicza, Witosa, Wolska, Wspólna, Wyspiańskiego, Zacisze, Zagłoby, Zapolskiej, Ziołowa, Żeromskiego, Żurawia.
Miejscowości: Kolonia Miłowska (7 km), Kurzacze (7 km).

Liczba katolików:
11717

Odpusty:

Matki Bożej Saletyńskiej (19 września)

Kościoły i kaplice na terenie parafii:
Kurzacze, kaplica w Szkole Podstawowej w odległości 7 km od kościoła. Msze św. w niedzielę o godz. 14.00
Ostrowiec Św., kaplica Jezusa Miłosiernego w Domu Pomocy Społecznej. Msze św. w niedzielę o godz. 7.00
Ostrowiec Św., kaplica MB z Lourdes w szpitalu. Msze św. codziennie o godz. 15.00, w niedzielę o godz. 11.00

Domy zakonne:
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Siostry Rodziny Maryi)

Historia:
Projekt budowy nowego kościoła w Ostrowcu na Piaskach powstał w 1936 r., kiedy ks. kan. T. Szubstarski, ówczesny proboszcz parafii św. Michała w Ostrowcu zakupił na ten cel od hrabiny Marii Wielopolskiej, na mocy aktu z dnia 15 października 1936 r., 4,48 ha ziemi ornej na Piaskach, objętej drogą prowadzącą do Kolonii Robotniczej i do Kolonii Miłkowskiej (klin). W r. 1938 nabyto od Macierzy Szkolnej plac pod budowę kościoła, położony przy ul. Sienkiewicza i ul. Piaski (narożnik) o powierzchni 1.51 ha, który w roku 1946 Skarb Państwa przekazał na własność Kościoła. Poprzednio zaś kupiona ziemia (1,51 ha) stanowiła beneficjum parafialne. Kościół zawdzięcza swoje powstanie ks. T. Szubstarskiemu i p. inż. Mieczysławowi Iwaszkiewiczowi, dyrektorowi Huty Ostrowiec, który w pewnej części finansował fundamenty pod całą świątynię i mury kaplicy (zwanej „mały kościółek”). Poświęcenia fundamentów dokonał bp Jan Kanty Lorek dnia 2 października 1938 r. Prace przy budowie kościoła przerwały działania wojenne. Podczas okupacji wspólnym wysiłkiem dokończono budowania kaplicy. Uroczystość poświęcenia odbyła się dnia 15 listopada 1942 r. Parafia została erygowana dnia 15 października 1946 r. i związana „pleno iure” ze Zgromadzeniem Księży Misjonarzy Saletynów, które przez swego przedstawiciela ks. Bronisława Młynarskiego zajmowało się budową kościoła i pracą duszpasterską przez 9 lat. Od 1 sierpnia 1947 r. duszpasterstwo w tej parafii prowadzą księża diecezjalni: ks. Izydor Papier był proboszczem w latach 1947-1958, odnowił „kościółek”, zadbał o wyposażenie wnętrza świątyni, zbudował plebanię z drzewa sosnowego. Ks. Jan Bania był proboszczem od 1958 r. do 1963 r. jego staraniem zbudowano dolny kościół. Ks. Józef Giżycki i ks. Tadeusz Michalski zajęli się wyposażeniem nowo wybudowanego kościoła dolnego. Ks. Stanisław Maliński, ogrodził cmentarz przykościelny. Przygotował projekty kościoła górnego. Niespodziewana śmierć nie pozwoliła zrealizować zamierzonych planów. Ks. Bogusław Piątek był proboszczem w latach 1977-1984. Jego staraniem wzniesiono w latach 1979-1984 kościół górny wg projektu inż. Stanisława Preussa i plebanię. Obydwa budynki z cegły białej, silikatowej. Ks. Roman Chwałek był proboszczem do r. 1992, zajął się szczególnie plebanią, po odpowiednich przeróbkach doprowadził ją do stanu używalności tak, że wszyscy pracujący tutaj księża mogli w niej zamieszkać. Od 1992 roku proboszczem jest ks. Stefan Wilk. Jego staraniem przeprowadzane są prace nad wyposażeniem i wystrojem kościoła: założono witraże, ułożono marmurową posadzkę, przebudowano prezbiterium (tabernakulum, chrzcielnica), wykonano artystyczny wystrój kaplicy MB Saletyńskiej, wykonano konfesjonały, ławki, rzeźby (wizerunek ukrzyżowanego Jezusa 4,5 m wysokości, MB Saletyńskiej Płaczącej w kaplicy i Drogę Krzyżową w głębokiej rzeźbie). Wokół kościoła zainstalowano system studzienek odprowadzających wodę opadową. Obecnie trwają prace przygotowawcze projektu malowania wnętrza kościoła. Parafia posiada akta parafialne od r. 1946.

- POKAŻ MNIEJ -