Ostrowiec Św. – NMP Saletyńskiej

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej
Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św. gm. Ostrowiec Św.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Piaski 3, tel. 41 266 53 46
www.parafiapiaski.ostrowiec.pl, e-mail: parafiapiaski@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się na os. Piaski. Teren ten przynależał do parafii pw. św. Michała Archanioła. Starania o utworzenie miejsca sakralnego w tym miejscu podjął ks. Tadeusz Szubstarski w latach 30-tych XX w. W tym celu zakupił w październiku 1936 r. działkę od hr. Wielopolskiej z dóbr Folwarku Piaski. Pod koniec 1937 r. w kaplicy sióstr franciszkanek, zlokalizowanej przy ul. Piaski, rozpoczęto odprawianie nabożeństw dla wiernych z tego terenu. Pod koniec czerwca 1938 r. opiekę duszpasterską nad kaplicą przejęli księża saletyni. W tym samym roku parafia św. Michała Archanioła wydzierżawiła od państwa działkę u styku ulic Sienkiewicza i Piaski z przeznaczeniem na nowy kościół. Budowę świątyni rozpoczęto 2 lipca 1938 r. W dużej mierze finansował ją dyrektor Zakładów Ostrowieckich Mieczysław Iwaszkiewicz. Poświęcenia fundamentów kościoła dokonał bp J. Lorek 2 października 1938 r. Prace przy budowie kościoła przerwały działania wojenne. Podczas okupacji udało się wznieść kaplicę dolną, tzw. mały kościółek, wg projektu inż. S. Zwolanowskiego z Warszawy. Poświęcenia kaplicy dokonał ks. T. Szubstarski 15 listopada 1942 r. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny została erygowana 15 października 1946 r. Od 1 sierpnia 1947 r. duszpasterstwo w tej placówce prowadzą księża diecezjalni. Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej wzniesiony został w dwóch etapach: w latach 1958-63 powstał tzw. „dolny”, a w okresie od 1979 do 1984 r. „górny” wg projektu inż. Stanisława Preussa. Budową kierowali kolejno proboszczowie ks. Jan Bania i ks. Bogusław Piątek. Prace wykończeniowe trwały jeszcze w latach 90-tych XX w. i w początkach obecnego wieku. Wstawiono wówczas witraże autorstwa dra Józefa Furdyny, artysty plastyka z Krakowa, ułożono marmurową posadzkę, przebudowano prezbiterium oraz wykonano artystyczny wystrój kaplicy MB Saletyńskiej. W 2005 erygowano kaplicę wieczystej adoracji. Świątynia jest z białej cegły, w stylu wczesnego modernizmu. Kościół jest dwupoziomowy, trójnawowy, w formie halowej. Na szczycie kaskady schodów od frontu znajduje się masywny portyk z majestatyczną kopułą barwy złota, trzema wejściami i rozetą. Znad niego wznosi się nieco toporna wieża o kilku kondygnacjach, zakończona ujętą ażurową dekoracją kopułą ze stylizowanym monogramem Maryi na szczycie. Ściany kościoła i wieży poprzecinane są rzędami wąskich i podłużnych, prostokątnych okien. Przestrzeń kościoła podzielona jest dwoma rzędami filarów, uwieńczonych z kolei rzędem półkolistych otworów arkadowych na trzy nawy. Obfita, współczesna dekoracja malarska kolebkowo-koszowego sklepienia zawiera sceny historyczne w nawie głównej oraz biblijne po bokach, na granatowym tle stylizowanym na chmurne niebo. Na ścianach i w prezbiterium dominują ciepłe kolory i motywy w barwie złota. Półkolista ściana z rzędem prostokątnych okien z witrażami zamyka prezbiterium, oddzielone od nawy rozszerzającą się ku dołowi arkadą ściany tęczowej. W ołtarzu głównym znajduje się duży, drewniany krucyfiks w glorii złotych promieni, a w nawach drewniana figura Chrystusa oraz MB Saletyńskiej w asyście dwóch aniołów.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00
– w dni powszednie: 6.30, 7.00, 17.30, 18.00
– w święta państwowo zniesione: 6.30, 8.30, 10.00, 18.00.

Odpusty: NMP Saletyńskiej (19 września).

Kaplice dojazdowe

Kurzacze – kaplica w Szkole Podstawowej, położona 7 km od kościoła parafialnego.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 14.00

Ostrowiec Świętokrzyski – kaplica pod wezwaniem Jezusa Miłosiernego w Domu Pomocy Społecznej.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00

Ostrowiec Świętokrzyski – kaplica pod wezwaniem MB z Lourdes w Szpitalu Powiatowym.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 11.00
– w dni powszednie: 15.00

Dom zakonny: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (Siostry Rodziny Maryi), 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Grabowiecka 15, tel. 41 274 70 04.

Do parafii należą: ulice Ostrowca Świętokrzyskiego – Asnyka, Bacewiczówny, Baczyńskiego, Bieliny, Boya-Żeleńskiego, Borowikowa, Broniewskiego, Brzechwy, Chłodna, Chopina, Chełmońskiego, Cybisa, Czerwińskiego, Dąbrowskiej, Długa, Dobra, Dygasińskiego, Fałata, Fredry, Gałczyńskiego, Gierymskiego, Gombrowicza, Grabowiecka, Grottgera, Iłżecka (część), Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolejowa (część), Kolonia Robotnicza, Konarskiego, Konopnickiej, Kopernika (część), Korczaka, Kossaka, Krasickiego, Krasińskiego, Kuźnia (część), Lelewela, Leśmiana, Magnoliowa, Malczewskiego, Marcinka, Matejki, Miła, Miodowa (część), Nałkowskiej, Naruszewicza, Norwida, Noskowskiego, Ogińskiego, Okrzei, Orkana, Orzeszkowej, Paderewskiego, Piaski, Plenerowa, Podleśna, Prusa, Raczyńskiego, Relaksowa, Reńska, Reymonta, Rodakowskiego, Różyckiego, Rudnickiego, Rydla, Sienkiewicza, Sosnowa, Staffa, Struga, Syrokomli, Szpitalna, Szymanowskiego, Temidy, Tetmajera, Trzeciaków, Tuwima, Waryńskiego, Wasilewskiej, Widok, Wieniawskiego, Witkiewicza, Witosa, Wolska, Wspólna, Wyspiańskiego, Zacisze, Zagłoby, Zapolskiej, Ziołowa, Żeromskiego, Żurawia; oraz wsie – Kolonia Miłkowska, Kurzacze.

Ogólna liczba mieszkańców: 10 805.

Kapłani pochodzący z parafii: R. Szewczyk.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: W. Lipiec, M. Bielecka.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej, Chór Parafialny „Cantate Domino”, Domowy Kościół, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Grupa Modlitewna „Magnificat”, harcerze, koła żywego różańca, kierownictwo duchowe, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Neokatechumenat, Parafialny Zespół Caritas, Ruch Światło-Życie, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Schola „Saletynki”, Schola „Dzieci Maryi”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Wspólnota Czcicieli Bożego Miłosierdzia, Wspólnota Krwi Chrystusa.

Cmentarz: komunalny, odległość od kościoła 1 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. prał. mgr lic. Zbigniew Wiatrek
Wikariusz - Ks. mgr Zbigniew Szwałek (od 2018 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Damian Zieliński (od 2019 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Mateusz Woszczyna (od 2020 r.)