Ostrowiec Św. – Podwyższenia Krzyża Świętego

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Ostrowiec Św.
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Wrzosowa 13, tel. 41 263 06 10
www.parafiagutwin-ostrowiec.manifo.com
e-mail: parafiagutwin-ostrowiec@manifomail.com

INFORMACJE O PARAFII

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się na os. Gutwin. Dzielnica ta przynależała wcześniej do parafii pw. św. Michała Archanioła. Starania o utworzenie placówki duszpasterskiej na terenie os. Gutwin rozpoczął ks. Kazimierz Pelc pod koniec lat 70-tych XX w. Ze względu na to, iż władze miejskie nie wyraziły zgody na wybudowanie tam nowego kościoła, zakupiono dom przy ul. Wrzosowej 13. Notarialnie został on zapisany na rodziców ks. Zygmunta Niewadziego. W budynku tym zorganizowano punkt katechetyczny, a 1 maja 1979 r. odprawiono tam pierwszą Mszę Świętą. Za zgodą bpa P. Gołębiowskiego od tego dnia funkcjonowała tam kaplica, w której przechowywano Najświętszy Sakrament. W pocz. lat 80-tych do tego budynku dostawiono kościół. Posługę duszpasterską przy świątyni podjął ks. Marian Sulima, wikariusz parafii św. Michała Archanioła. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ostrowcu Świętokrzyskim erygowana została 1 stycznia 1984 r. Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego został wybudowany w latach 1980-1981. Budowany był on bez zezwolenia władz państwowych, a więc jednocześnie bez planu, a jedynie według pomysłu ks. M. Sulimy i parafian. W listopadzie 1980 r. rozpoczęto prace przy fundamentach przyszłej świątyni, a w kwietniu 1981 r. zbudowano ściany i dach. Pierwsza Msza święta w tym kościele została odprawiona w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (rezurekcja) 19 kwietnia 1981 r. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp S. Sygnet 14 września 1983 r. Świątynia była budowana potajemnie jako przybudówka do zakupionego wcześniej domu mieszkalnego, stanowiącego dzisiaj zaplecze i plebanię. Fronton kościoła zawierał masywny portyk oparty na trzech arkadach, obecnie przerobiony na sporych rozmiarów kruchtę z półkoliście zamkniętym wejściem i pięcioma półkolistymi oknami. Jednonawowe wnętrze jest proste, oświetlone prostokątnymi oknami z drewnianym stropem na dźwigarach. W prezbiterium znajduje się obraz Ostatniej Wieczerzy.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00, 16.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 11.00, 18.00.

Odpusty: św. Maksymiliana Kolbe (14 sierpnia), Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września).

Do parafii należą: ulice Ostrowca Świętokrzyskiego – Akacjowa, Agrestowa, Gajowa, Gościniec, Jarzębinowa, Jałowcowa, Jagodowa, Korzenna, Leśna, Miodowa, Malinowa, Porzeczkowa, Siennieńska, Rzeczki, Wrzosowa.

Ogólna liczba mieszkańców: 2056.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: komunalny, odległość od kościoła ok. 4 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Sławomir Brzeski (od 2020 r.)