Padew Narodowa – Św. Antoniego z Padwy

PADEW NARODOWA

Parafia pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła

woj. podkarpackie, pow. Mielec, gm. Padew Narodowa
39-340 Padew Narodowa, Padew Narodowa, ul. Jana Pawła II 3
kom. 506800062
www.sanktuariumpadew.pl, e-mail: janusz.fil@interia.eu

INFORMACJE O PARAFII

Wieś Padew Narodowa została założona na prawie magdeburskim przed 1334 r. Parafia powstała prawdopodobnie pod koniec XIV w. z fundacji królewskiej. Jej teren został wyłączony z parafii Gawłuszowice. Pierwszy drewniany kościół wybudował ks. Bartłomiej z Rudnika w 1419 r. Zygmunt I Stary w 1510 r. potwierdził i powiększył uposażenie parafii. Bp M. Szyszkowski włączył tymczasowo do Padwi parafie: Baranów (1626) i Dymitrów (1628). Kolejną, również drewnianą, świątynię konsekrował bp M. Oborski w 1674 r. Istniała ona do XIX w. Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła zbudowany został w latach 1878-1886 wg projektu Aleksandra Gebauera. Nad całością prac czuwał ks. Wilhelm Skopiński. Kościół uroczyście poświęcony został przez bpa I. Łobosa w 1895 r. W 1947 r. odnowiono go po uszkodzeniach wojennych. Był gruntowanie remontowany w 1959 r. i poddany konserwacji w latach 90-tych XX i na początku XXI w. Świątynia jest murowana z cegły, otynkowana, pokryta blachą. Boczne kaplice tworzą transept. Do fasady dostawiono trójkondygnacyjną wieżę na planie kwadratu, u góry przechodzącą w ośmiobok, zwieńczoną hełmem ostrołukowym. Wnętrze jest halowe, trójnawowe, nakryte sklepieniem. Prezbiterium jest węższe od nawy, wydłużone, zamknięte półkoliście. Wyposażenie kościoła stanowią drewniane ołtarze barokowe z poł. XVII i XVIII w. oraz eklektyczne z II poł. XIX w., drewniana ambona z poł. XVIII w. i stalle z II poł. XIX w. W kruchcie znajdują się dwie kamienne neobarokowe kropielnice z 1851 r. W bocznej kaplicy umieszczono ołtarz z otoczonym kultem barokowym obrazem olejnym „Św. Antoni Padewski z wizją MB” z 1688 r.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 16.00
– w dni powszednie: 6.00 (adwent), 7.00, 17.00 (od Wielkiego Czwartku do 31 sierpnia – 18.00)
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 9.00, 17.00.

Odpusty: św. Antoniego (13 czerwca), św. Bartłomieja (niedziela w okolicy 24 sierpnia).

Do parafii należą: Kłębów, Padew Narodowa, Pierzchne, Wojków.

Ogólna liczba mieszkańców: 3268.

Kapłani pochodzący z parafii: W. Tomczyk, A. Tworek, B. Wołoszyn, B. Pieróg, S. Krużel, K. Krużel, M. Hyjek, K. Skórski, B. Krempa, P. Sołdyga.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: A. Barszcz, B. Hyjek, J. Pieróg, M. Serwan, S. Uzar.

Grupy parafialne: „Antoninki”, Bractwo św. Antoniego, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 200 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Janusz Filarowski
Wikariusz - Ks. mgr Damian Dziuba (od 2020 r.)
Rezydent - Ks. kan. Ryszard Nowakowski (od 2019 r.)