Papieska wizyta w Bułgarii i Macedonii

Foto. Ks. Grzegorz Słodkowski

Papież Franciszek w dniach 5 – 7 maja odwiedzi, w ramach wizyty apostolskiej, Bułgarię i Macedonię Północną. Hasłem bułgarskiej pielgrzymki są słowa nawiązujące do encykliki św. Jana XXIII „Pacem in terris” – „Pokój na świecie”. Natomiast dziesięciogodzinnemu pobytowi Franciszka w stolicy Macedonii, Skopje będzie towarzyszyć werset z Ewangelii wg św. Łukasza: „Nie bój się, mała trzódko”.

Bułgaria

29. pielgrzymka zagraniczna Ojca Świętego Franciszka do Bułgarii odbędzie się siedemnaście lat po pielgrzymce św. Jana Pawła II, który przebywał tam w dniach 23 – 26 maja 2002 r. Papież Franciszek w czasie wizyty w Bułgarii odwiedzi stolicę państwa Sofię oraz piętnastotysięczne miasto Rakowski, gdzie znajduje się największa świątynia tego kraju – kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

Wspólnota katolików w Bułgarii stanowi mniejszość wyznaniową. W liczącej ponad siedem milionów mieszkańców Bułgarii, jest ich około 60 tys., czyli niecały procent ogółu populacji. Według danych spisu powszechnego z 2011 r. 60 proc. Bułgarów określiło się jako wyznawcy prawosławia, 22 proc. nie zadeklarowało żadnej przynależności religijnej, 9 proc. określiło się jako ateiści, 8 proc. jako muzułmanie, a 0,9 proc. jako protestanci.

Macedonia Północna

Papież Franciszek rozpocznie wizytę apostolską w Macedonii we wtorek, 7 maja. W czasie dziesięciogodzinnej wizyty w stolicy kraju Skopje – rodzinnego miasta św. Matki Teresy, Ojciec Święty odwiedzi Dom Pamięci poświęcony Matce Teresie oraz spotka się z ubogimi. Po spotkaniu papież odprawi Mszę świętą w centrum miasta, a następnie weźmie udział w spotkaniu ekumenicznym i międzyreligijnym.

Kościół katolicki w Macedonii liczy 20 tys. wiernych, co stanowi 0, 75 proc. mieszkańców kraju. Dzieli się na dwa obrządki: łaciński – 5 tys. katolików pochodzących głownie z Chorwacji, Polski, Słowenii i Słowacji oraz bizantyjski – 15 tys. katolików zamieszkujących tereny na południu i południowym wschodzie. Zgodnie z danymi statystycznymi z 2010 r. 64 proc. mieszkańców Macedonii identyfikuje się jako chrześcijanie, 34 proc. wyznaje islam, pozostali 2 proc. nie są związani z żadną religią.

 

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/