Patrzeć na Krzyż z miłością

Nabożeństwo wielkopiątkowe w sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego rozpoczęło się od Świętokrzyskiej Drogi Krzyżowej, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, a rozważania prowadził o. Krzysztof Czepirski OMI, rektor bazyliki na Świętym Krzyżu. Pierwsza stacja była w Nowej Słupi przy kościele parafialnym, a następnie wierni podążali Traktem Królewskim do sanktuarium świętokrzyskiego.

Na zakończenie Drogi Krzyżowej, biskup Nitkiewicz mówił o różnym podejściu do krzyża. Dla jednych jest on wyrazem tożsamości religijnej i narodowej, inni widzą w nim symbol dobroczynności, są również tacy, którzy walczą z krzyżem w przestrzeni publicznej bądź go profanują. Ordynariusz Sandomierski zachęcił wiernych, aby widzieli w krzyżu znak zbawczej rzeczywistości, ponadczasowej i dynamicznej. Podkreślił, że Pan Jezus jest wciąż naszym Zbawicielem we wszystkich życiowych sytuacjach: odpuszcza winy, leczy rany, umacnia na duchu i ciele. O tym wszystkim mówi krzyż, wskazując zarazem na Chrystusa. Następnie biskup udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.

Zgodnie z tradycją w Wielki Piątek w świątyniach nie sprawuje się  Eucharystii. Jest to dzień zadumy i refleksji nad męką i śmiercią Chrystusa, który wziął na siebie ludzkie grzechy, zaniósł na Golgotę i tam przelał swoją Krew oddając życie, aby wszystkim otworzyć bramy nieba. To na krzyżu Chrystus pokonał śmierć i szatana. Liturgii Wielkiego Piątku w bazylice na Świętym Krzyżu przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, uczestniczyła w niej wspólnota Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, kapłani diecezjalni oraz bardzo wielu wiernych.

Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się od odczytania Ewangelii wg. św. Jana, mówiącej o męce i śmierci Jezusa Chrystusa.

W homilii o. Jacek Leśniarek OMI, zachęcał zebranych, aby każdego dnia wpatrywali się w Krzyż. – Od Wielkiego Piątku dźwigamy razem z Chrystusem Krzyż. Jest on obecny stale w naszym życiu. Od śmierci Jezusa na nim, powinniśmy patrzeć na niego z dziękczynieniem, bo Jezus nadał mu nowe znaczenie w Wielki Piątek. Każdy człowiek patrząc na Krzyż bez miłości popada w pychę. Strzeżmy się tego każdego dnia, aby nie popaść w pychę – mówił o. Lesniarek.

Kolejną częścią liturgii była rozbudowana modlitwa powszechna, w której w jednym z wezwań modlono się o pokój na Ukrainie. Na zakończenie odsłonięto relikwie Drzewa Krzyża Świętego oraz odbyła się procesja do Bożego Grobu.