Pielgrzym nadziei

W dniu 20 października 2023 r. w Szkle Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni odbył się Gminny Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II ”Pielgrzym nadziei” przygotowany przez ks. Sylwestra Dula, proboszcza parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Majdanie Łętowskim. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Pan Andrzej Rychel, Dyrektor Szkoły im. Św. Jana Pawła II w Łętowni Pani Marta Radomska oraz proboszcz parafii w Majdanie Łętowskim Ks. Sylwester Dul.

Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach – szkolnym i finałowym. Zakres wiedzy obejmował wybrane teksty homilii i przemówień Ojca świętego Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski 2–10 czerwca 1979 r. Celem konkursu było m. in. uczczenie 45. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i 44. rocznicy pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny oraz zapoznanie młodzieży z przesłaniem pierwszej pielgrzymki Papieża do Polski. Poziom przygotowania uczniów był bardzo wysoki, dlatego podjęto decyzje, by przez kolejne lata konkurs obejmował kolejne pielgrzymki do Ojczyzny św. Jana Pawła II.

Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół: Tarnogóra, Wola Zarczycka, Sarzyna, Jelna, Nowa Sarzyna, Łętownia – Majdan Łętowski.

Zwycięzcy: I miejsce: Hubert Ilasz ze Szkoły Podstawowej w Jelnej, II miejsce Lena Federkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Sarzynie, III miejsce Celina Klocek ze Szkoły Podstawowej w Łętowni – Majdan Łętowski.

Oprócz zwycięzców, którzy otrzymali nagrody, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

ks. Sylwester Dul

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com