Piórków – Św. Stanisława BiM

PIÓRKÓW

Parafia pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika

woj. świętokrzyskie, pow. Opatów, gm. Baćkowice
27-552 Baćkowice, Piórków 70, tel. 15 363 73 22

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsza zachowana informacja źródłowa na temat Piórkowa pochodzi z 1399 r. W tym czasie była to posiadłość biskupów kujawskich. W Piórkowie znajdował się ich dwór, skąd biskupi mogli wizytować swoje włości (istniał do 1923 r.). Przy dworze znajdowała się murowana kaplica z 1640 r., ufundowana przez bpa M. Łubieńskiego. Od chwili powstania Piórków przynależał do parafii Łagów. 25 września 1918 r. bp M. Ryx erygował tu jednak samodzielną parafię. Jej świątynię stanowiła kaplica podworska. Podczas II wojny światowej, w 1944 r., uległa częściowemu zniszczeniu. Przebudowana w latach 50-tych XX w. stanowi obecny kościół parafialny. Kościół parafialny pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika, rozbudowany został w latach 1954-1956 ze starej kaplicy podworskiej. Projekt tej przebudowy wykonał arch. J. Jamróz. Nad całością prac czuwał ówczesny proboszcz ks. Jan Molga. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp P. Gołębiowski w 1958 r. W 1990 r. kościół został wewnątrz pomalowany, a rok później odrestaurowano ołtarz główny i dwa boczne. Prace te były realizowane pod kierunkiem ks. Andrzeja Jaworskiego. W 2010 r. poświęcono nowy ołtarz soborowy oraz odnowiono prezbiterium. W ostatnich latach, staraniem ks. Marka Bieniasza, odnowiono otoczenie kościoła, m.in. wykonano modrzewiową kapliczkę na sztucznej wyspie parafialnego stawu. Świątynia, a ściślej mówiąc jej nawa bez prezbiterium została wybudowana w latach 50-tych XX w. Nowoczesna w architekturze, została dopasowana do istniejącej już kaplicy, która obecnie stanowi prezbiterium kościoła. Frontowa część nawy jest nieco szersza. W ścianach bocznych znajdują się półkoliste otwory okienne, zaś cały budynek opasany jest zadaszonym podcieniem na słupach, tworzącym arkadowy krużganek.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00, 15.00
– w dni powszednie: 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: św. Stanisława (8 maja), Narodzenie NMP (8 września).

Do parafii należą: Piórków, Wszachów, Piotrów, Podłazy.

Ogólna liczba mieszkańców: 1708.

Kapłani pochodzący z parafii: H. Kalita, K. Bartkiewicz.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: J. Podsiadło, M. Papiernik, M. Tyrała, A. Kargul.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 150 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. dr Marek Bieniasz