Polscy harcerze z Wileńszczyzny w Sandomierzu

Grupa harcerzy z Solecznik przyjechała z kolejną wizytą do naszej diecezji.

Od kilkunastu lat rozwijają się kontakty środowiska sandomierskiego z polskim gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Litwie oraz z działającymi tam drużynami zuchowymi i harcerskimi. Co roku młodzi adepci harcerstwa z Litwy przyjeżdżają do Polski, aby doskonalić język oraz poznawać polską historię podczas zwiedzania najciekawszych miejsc.

– W tym roku przyjechało 38 zuchów i harcerzy oraz trzech opiekunów. Dla naszych dzieci to ważne wyjazdy, gdyż mogą tutaj kształcić i doskonalić język polski, z którym na Litwie mają styczność tylko w szkole polskiej. Tutaj mogą dotknąć historii, o której uczą się na lekcjach. Wiele uczyły się o królowej Jadwidze, a dziś mogły zobaczyć jej rękawiczki w Muzeum Diecezjalnym. Widzimy błysk w ich oczach, gdy sami odkrywają takie szczegóły historii – mówiła Beata Zarumna drużynowa 8 Solecznickiej Drużyny Harcerek „Zodiak”.

Bazę noclegową harcerze obrali w ośrodku Caritas w Bojanowie. Każdego dnia harcerze zwiedzają konkretne miejsca związane z historią regionu i miasta Sandomierza: bazylikę katedralną, Muzeum Diecezjalne czy podziemną trasę turystyczną. Nie brakuje także czasu na gry terenowe i wspólną zabawę.

Z harcerzami spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz, wspominając swoje związki z Wileńszczyzną oraz postać bp. Stefana Zwierowicza. Ten świątobliwy hierarcha ukończył bowiem gimnazjum w Białymstoku, a przed objęciem diecezji sandomierskiej w 1902 r. był biskupem w Wilnie z którego został usunięty przez cara. Harcerze otrzymali z rąk bp. Nitkiewicza książkę o chrześcijańskich korzeniach Europy, odwzajemniając się śpiewem „Sto lat” po litewsku i po polsku oraz wileńskim chlebem i innymi pamiątkami.