PONIEDZIAŁEK I TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 28,8-15)

Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu”.
Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Święto spełnionej nadziei

Przez Zmartwychwstanie Chrystusa Bóg nas upewnia, że świat naprawdę należy do Niego. Nikt ani nic nie jest w stanie przeszkodzić w realizacji Jego zbawczych planów. Dla nas wydarzenie to jest świadectwem, że dobro i miłość ostatecznie zwyciężają. Skoro Chrystus zmartwychwstał, to nawet nasze upadki i grzechy, odkupione Jego krwią przelaną na krzyżu, nie są w stanie nam zaszkodzić. Bóg ma moc nas uzdrowić, a rany grzechu uleczyć balsamem swego miłosierdzia. Wielkanoc to święta nadziei, która już się wypełnia. To czas, przez który Bóg przywraca utraconą godność każdemu człowiekowi, nawet największemu z grzeszników.

Chryste, przez Twoje Zmartwychwstanie usuń z mego serca lęk i niepewność. Spraw, bym uwierzył w miłość, którą mi okazałeś, oddając życie dla zbawienia świata.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl