PONIEDZIAŁEK V TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 14,21-26)

Duch Święty nauczy was wszystkiego

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.
Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: „Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?”
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

Oto słowo Pańskie.

Nie ma słowa bardziej popularnego nad słowo „miłość”. To miłość jest najistotniejszą treścią życia ludzkiego, jego bazą i nadbudową, jego prozą i poezją. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus aż trzykrotnie daje do zrozumienia, że miłość do Niego jest równoznaczna z zachowaniem Jego nakazów. Tylko kochający się nawzajem chcą wszystko o sobie wiedzieć i dzielą się między sobą tajemnicami. Ten, kto kocha Chrystusa i kto zachowuje Jego przykazania chętnie poznaje Boga i zaprasza Go do swojego życia.