PONIEDZIAŁEK VI TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 15,26-16, 4a)

Duch Prawdy będzie świadczył o Jezusie

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.

Oto słowo Pańskie.

Jezus mówi o Duchu Świętym, który przyjdzie po nim. Paraklet, inaczej wspomożyciel, obrońca, pocieszyciel, doradca… przyjaciel stojący obok nas. Takim Parakletem dla uczniów był najpierw Jezus kroczący po Ziemi, po nim zesłany został Paraklet – Duch Święty. Prócz nadprzyrodzonego Parakleta, posiadamy również ziemskich, czyli ludzkich parakletów. To nasi najlepsi przyjaciele, których polecajmy w modlitwie.