PONIEDZIAŁEK XXXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA  (Łk 21,1-4)

Wdowi grosz

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki.
I rzekł: „Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ


Łaski nie robisz!

Człowiek, który coś posiada i myśli, że to coś może dać Bogu, spodziewając się wdzięczności, czyni z siebie kogoś ważniejszego od Boga. Bardzo podobna sytuacja zdarza się w naszym życiu, kiedy łaskawie pościmy, łaskawie idziemy do kościoła, łaskawie się pomodlimy, albo kiedy łaskawie nie złamiemy jakiegoś przykazania czy zrobimy coś dobrego z takim przekonaniem, że jestem lepszy od innych ludzi, ale także, że Bóg powinien być mi głęboko wdzięczny za to, czego dla Niego dokonałem. Kiedy człowiek patrzy na Boga z góry, a Bóg podnosi wzrok, żeby spojrzeć na bogacza, który wrzuca swoje pieniądze do skarbony i myśli sobie: Ten nasz kochany Bóg!, Bóg myśli wtedy: Oj! Moje kochane dzieci, jesteście takie pyszne, ale i tak was bardzo kocham!.

Panie, spraw, by moje serce było pełne prostoty, bym potrafił zawierzyć Ci do końca i powierzyć całe moje jestestwo w Twoje ręce. Ty jesteś obrońcą wdów i opiekunem sierot. Nie opuszczaj mnie, lecz prowadź stale ku sobie.

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2017-11-27

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com