Powołanie i służba

W Sandomierzu odbył się Jubileuszu Służby Zdrowia w ramach obchodzonej 200. rocznicy powstania Diecezji Sandomierskiej.

Diecezjalne dziękczynienie za posługę osób leczących i posługującym chorym w 200. letniej historii diecezji oraz wspólna modlitwa w intencji lekarzy, pielęgniarek i osób opiekujących się chorymi odbyła się w kościele pw. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata, gdzie posługują księża Pallotyni. Na spotkanie przybyły delegacje szpitali, białej służby, ratownictwa medycznego, PCK i placówek medycznych z terenu diecezji. Obecni byli także poseł Marek Kwitek oraz Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. W jubileuszowym dziękczynieniu wziął udział bp Krzysztof Nitkiewicz, bo senior Edward Frankowski oraz zaproszony gość, bp Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski, który pełni funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy Konferencji Episkopatu Polski.

Spotkanie rozpoczęła Msza św. podczas której modlono się za lekarzy, pracowników służby zdrowia i osoby pielęgnujące chorych. Mszę św. wraz z obecnymi biskupami koncelebrowali duszpasterze posługujący w szpitalach oraz kapłani przybyli z diecezji.

Witając zebranych, bp Nitkiewicz przypomniał staropolskie powiedzenie, że jeśli sandomierski doktor nie pomoże, sytuacja jest beznadziejna.

– To powiedzenie sprzed wieków nie straciło na swojej aktualności. Mamy w diecezji wielu wspaniałych lekarzy, pielęgniarek oraz innych przedstawicieli personelu medycznego. Cieszę się, że włączyliście się w jubileusz Kościoła Sandomierskiego, który tworzycie razem z innymi, służąc całej wspólnocie zgodnie z waszym powołaniem – mówił bp K. Nitkiewicz.

Podczas homilii bp R. Kamiński wskazał na konieczność troski o zrozumienie i docenienie osobistego powołania, które jest Bożym darem i zadaniem do wypełnienia wobec bliźnich.

– Historia tych dwustu lat tej diecezji jest bogata i piękna, jak ta ziemia i okolice. Świętujemy tę rocznicę, jako pamięć o wydarzeniach, które mają nas wspomóc na drodze naszej wiary. Dziś, jako wspólnota mamy także określone zadania i sprawy, które chcemy Bogu przedstawić. Na pierwszym miejscu potrzeba dziś zrozumieć i docenić dar osobistego powołania. Bóg powołuje nas do konkretnych zadań, ma wobec nas konkretne zamiary. Jesteśmy w oczach Bożych niezwykle ważni. Dlatego dbałość o swoje powołanie, o godność Dziecka Bożego, to jedno z poważniejszych wyzwań. Ono pomaga nam kierować cały naszym życiem i zabezpieczyć się przed niepotrzebnymi niebezpieczeństwami. Człowiek, który szanuje swoją godność umie w porę dostrzec niebezpieczeństwo zejścia z Bożej drogi i umie w porę powiedzieć nie, temu co nie jest wyznaczone przez Bożą Opatrzność – mówił bp R. Kamiński.

– W powołaniu rozpoznajemy również zadanie. Jesteśmy powołani, aby swoim życiem służyć drugiej osobie. Musimy na tę służbę spojrzeć daleko szerzej. Św. Paweł pisze „jedni drugich brzemiona noście”. Jest to zadanie skierowane do nas na całe życie. Jesteśmy powołani do odpowiedzialności za naszego brata. Dlatego warto zadawać sobie pytanie: czy zrobiłem wszystko, aby swoim świadectwem wiary, modlitwą, pokorą, pomóc innym uczynić ich życie seansowanym i stanąć w progach Królestwa Bożego? – dodał kaznodzieja.

– Jubileusz skłania nas do tego, abyśmy coraz bardziej stawali się uczniami Pana Jezusa. Musi się w nas zakorzenić to przekonanie, że najpierw mamy zadbać o Królestwo Boże, a wtedy wszystko inne będzie nam dodane. Dziś świat odwrócił te pragnienia. Staramy się najpierw zabezpieczyć nasze interesy, a dopiero potem, gdy zostanie nam sił i czasu, myślimy o Bożych sprawach. W realizacji zamiarów Boga w naszym życiu jest zawsze skąpo czasu, dlatego bądźmy mocni i radośni w tym, co czynimy na co dzień i jak pisze ks. Jan Twardowski, spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą – podkreślał bp R. Kamiński.

Po Mszy św. odbyła się dalsza część spotkania, podczas której lekarze podzielili się swoim doświadczeniem pracy medycznej i posługi chorym i ubogim oraz odbyła się promocja Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia.

Najpierw w swoim słowie do zebranych zwrócił się pan Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. który przywołując słowa papieża Franciszka podkreślił, że szpital nie może być przedsiębiorstwem nastawionym na zysk, lecz miejscem, w którym wszyscy chorzy mogą uzyskać potrzebną pomoc, bez względu na warunki finansowe. Przypomniał także o zmianie nazewnictwa, które jeszcze nie tak dawno określało posługę medyczną, jako „ochronę zdrowia”, obecnie zaś powraca się do nazewnictwa „służba zdrowia”, które oddaje istotę zadań lekarzy i pracowników medycznych.

Następnie swoje świadectwo posługi lekarskie przedstawiły doktor Urszula Surma wraz ze swoją córką Olgą, lekarzem i wolontariuszem. Olga mówiła o swoim doświadczeniu pracy, jako lekarza podczas posługi wśród bezdomnych i ubogich.

Spotkanie z osobą, która jest skrajnie uboga i bezdomna, poznanie jej historii, uczy wielkiej pokory wobec pacjenta i tego, aby on nie stawał się dla mnie kolejną historią choroby czy numerem w księdze głównej. Uczy także, aby nie oceniać pacjenta, który potrzebuje od nas profesjonalnej pomocy medycznej jak i czasu. Ta posługa jest dla mnie nauką tego, że muszę w pracy zawodowej na tyle się sprężyć, aby mu poświeci czas – mówiła Olga Surma.

Jej mama przywołała słowa Deklaracji wiary, autorstwa dr Półtawskiej, i mówiła o wielkiej odpowiedzialności za pacjenta nie tylko w aspekcie medycznym, ale także duchowym i holistycznym. Spotkanie zakończył wykład ks. prof. dr hab. Arkadiusza Wuwera na temat „Polskie wydanie Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia – wyzwania i nadzieje – z perspektywy redakcji naukowej dokumentu”.