Raków – Świętej Trójcy

RAKÓW

Parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy
Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany

woj. świętokrzyskie, pow. Kielce, gm. Raków
26-035 Raków, ul. Kościelna 5, tel. 41 353 50 11

INFORMACJE O PARAFII

Miasto Raków założył kasztelan żarnowski Jan Sienieński w 1567 r. (prawa miejskie utraciło w 1869 r.), który ogłosił w nim swobodę religijną. Do miasta zaczęli tłumnie ściągać rzemieślnicy, lekarze, aptekarze, mieszczanie, szlachta, zwłaszcza najwybitniejsi przedstawiciele myśli ariańskiej, zwący się też braćmi polskimi (m.in. aptekarz Szymon Ronemberg czy Faust Socyn ze Sieny, który zreformował i ujednolicił zbór ariański). W Rakowie powstały fabryki sukna, rękodzielnie, papiernia i drukarnia (1575). W 1602 r. syn założyciela miasta Jakub Sienieński założył szkołę ariańską o międzynarodowej sławie. W 1638 r. sąd królewski, pod pretekstem zniszczenia krzyża przez młodzież ariańską, zakazał dalszej działalności rakowskiego zboru. Po tym wydarzeniu miasto straciło na znaczeniu. W latach 40-tych XVII w. na miejscu zboru ariańskiego wybudowano kościół. Parafia Raków erygowana została przez bpa P. Gembickiego w 1646 r. Utworzono ją z dotychczasowych terenów parafii Potok (obecnie diec. kielecka). Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy wzniesiony został w latach 1640-1645 z fundacji bpa J. Zadzika. Świątynię konsekrował w 1650 r. bp W. Lipnicki, sufragan krakowski. Kościół zniszczono w czasie działań II wojny światowej. Odbudowany został w latach 1947-1950. Restauracja świątyni miała miejsce w latach 1987-1989. W 1646 r. sekretarz królewski Jakub Promnicki ofiarował do świątyni obraz MB z Dzieciątkiem, który w 1670 r. dekretem bpa A. Trzebickiego uznany został za łaskami słynący. Po latach rozwoju w XX w. kult MB nieco w Rakowie przygasł. W 2007 r. z obrazu odjęto drewnianą sukienkę, a wizerunek poddano konserwacji, która odsłoniła rany cięte na twarzy Maryi i Jezusa, pozostałe po profanacji świątyni w 1657 r. Biskup A. Dzięga 15 września 2008 r. ustanowił w Rakowie Sanktuarium MB Cudownej Przemiany. Świątynia jest murowana i otynkowana, wczesnobarokowa. Jest to trójnawowa bazylika, z czteroprzęsłowym korpusem zamkniętym węższym prezbiterium z absydą. Wewnątrz znajduje się jednolite późnobarokowe wyposażenie: późnobarokowy ołtarz główny z obrazem MB z Dzieciątkiem i osiem ołtarzy bocznych, późnobarokowa ambona i wczesnobarokowa chrzcielnica, tablice i epitafia. Późnobarokowe wyposażenie, datowane na II ćw. XVIII w., wykonali snycerze krakowscy, zapewne przy udziale warsztatu Antoniego Frączkiewicza.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 11.30, 16.00, 19.00 (lipiec-sierpień)
– w dni powszednie: 6.00 (Adwent), 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 11.30, 18.00.

Odpusty: Uroczystość Trójcy Świętej, MB Szkaplerznej – ku czci MB Cudownej Przemiany (16 lipca), MB Różańcowej (I niedziela października).

Kościoły na terenie parafii

Drogowle – kościół pw. Świętego Andrzeja, położony 3,5 km od świątyni parafialnej. Wzniesiony ok. 1620-1630 z fundacji bpa A. Lipskiego. W 1633 r. kard. Jan Albrecht Waza erygował w Drogowlach parafię dla miejscowości: Drogowle, Raków, Dębno. Placówka ta funkcjonowała do pocz. XIX w. (w 1646 r. wyłączono z niej miasto Raków, gdzie powstała samodzielna parafia). Kościół został poważnie zniszczony w 1945 r., odbudowano go w latach 1966-1970. Świątynia jest późnorenesansowa, zbudowana z kamienia i otynkowana. Od północy do prezbiterium przylega zakrystia. Fasada jest zwieńczona trójkątnym szczytem z późnorenesansowym portalem z rozetkami i herbem biskupa Jakuba Zadzika (dokończył jej budowę). Ściany od zewnątrz wzmocnione są szkarpami. Nawę nakrywa płaski strop, a nad prezbiterium sklepienie kolebkowe z lunetami. Wyposażenie stanowią późnorenesansowy ołtarz główny ze współczesnymi malowidłami oraz rokokowe ołtarze boczne.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.00.
Odpust: św. Andrzeja (30 listopada).

Raków – kościół poreformacki pw. Świętej Anny, położony 0,5 km od świątyni parafialnej. Zbudowany został po osadzeniu w Rakowie reformatów w 1641 r. Zakonnicy posługiwali w tej świątyni do 1649 r., kiedy nastąpiła kasata klasztoru. Jednym z rakowskich reformatów był o. Bonawentura Dzierżanowski, słynący z żarliwych kazań, ostrzegających okoliczną ludność przed arianami. Kościół został przebudowany ok. poł. XVIII w. Świątynia jest barokowa, o dwuprzęsłowym korpusie, z węższym prezbiterium zamkniętym wielobocznie. Do północnej ściany prezbiterium dobudowana została zakrystia. Wnętrze jest jednonawowe, sklepione kolebkowo z lunetami. Elewacja frontowa ujęta jest w pary pilastrów i zwieńczona szczytem o falistym wykroju z wolutami. Dach pokryto blachą. Wyposażenie kościoła stanowi późnobarokowy ołtarz główny z XVIII wieku z obrazem św. Anny Samotrzeć ze św. Janem Chrzcicielem i św. Józefem.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.15
– święta państwowo zniesione i I piątki: 18.00.
Odpust: św. Anny (26 lipca) – jedyna Msza św. w tym kościele

Do parafii należą: Raków, Dębno, Drogowle, Jamno, Pągowiec.

Ogólna liczba mieszkańców: 1398.

Kapłani pochodzący z parafii: S. Jóźwik SAC, A. Skalski, M. Grochowina, G. Maruszczak.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: C. Zacharska OCD, R. Kania CSFN, J. Bezak CSP, M. Kozłowska CSP.

Grupy parafialne: Apostolstwo Modlitwy, Dziewczęca Służba Maryi, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Chór Męski „Chorał”, Parafialny Zespół Caritas, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Paweł Mackiewicz
Duszpasterz - Ks. mgr Patryk Kowalik (od 2019 r.)