Rekolekcje wielkopostne dla osób niepełnosprawnych

„Moim szczęściem jest być blisko Pana Boga” pod takim hasłem odbywały się w dniach 13-15 marca, w Diecezjalnym Ośrodku Rekolekcyjnym AUGUSTIANUM w Radomyślu nad Sanem rekolekcje wielkopostne dla osób niepełnosprawnych.

Rekolekcje poprowadził Ks. Marek Walczak, katecheta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w
Sandomierzu wraz z grupą nauczycieli i opiekunów. Wzięło w nich udział 27 osób, głównie uczniowie najstarszych oddziałów klasowych oraz absolwenci Ośrodka „Radość Życia”. Był to szczególny czas, podczas którego uczestnicy słuchali konferencji, brali czynny udział w nabożeństwach, (koronce do
Bożego Miłosierdzia, drodze Krzyżowej, która odprawiana była w plenerze), uczestniczyli we Mszy Świętej, której oprawę liturgiczną sami przygotowywali, oraz w adoracji Najświętszego Sakramentu.

Dla osób niepełnosprawnych był to nie tylko czas ćwiczeń duchowych, ale także trening umiejętności społecznej. Poprzez podstawowe prace porządkowe, czy pomoc w przygotowaniu posiłków uczestnicy doskonalili samodzielność. Podczas rekolekcji można było dostrzec atmosferę zadumy, refleksji nad głoszonym Słowem Bożym oraz wzajemną pomoc w czynnościach samoobsługowych.

Na zakończenie rekolekcji uczestnicy dzielili się świadectwem. Według nich najbardziej zapadła im w pamięć droga krzyżowa, na którą każdy przygotował sobie swój krzyż, z którym później przeżywał nabożeństwo, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz głoszone konferencje. Były to pierwsze takie rekolekcje przeżywane w ośrodku rekolekcyjnym, w których mogły wziąć udział osoby niepełnosprawne.

ks. Marek Walczak

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/