Rodzinne wakacje w Bojanowie

W dniach od 20 do 29 lipca, w Ośrodku Caritas Diecezji Sandomierskiej w Bojanowie, odbył się pierwszy turnus wypoczynkowy dla rodzin z dziećmi. Został on zorganizowany przez Caritas Diecezji Sandomierskiej przy wsparciu finansowym z Funduszu Sprawiedliwości.

Odpowiedzialna za przebieg turnusu Simona Wojtowicz powiedziała, że w trakcie pobytu w Bojanowie, rodzice i dzieci mieli okazję wzmocnić wzajemne więzi, korzystając jednocześnie ze specjalistycznych konsultacji psychologicznych i pedagogicznych. Nastolatki poznawały także różne współczesne zagrożenia pod czujnym okiem funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli. Nie zabrakło okazji do wspólnej zabawy i poznawania okolicy.

Odpoczywające w Bojanowie rodziny odwiedził Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł. W trakcie spotkania z uczestnikami wypoczynku, minister Ziobro zapewnił, że jego resort będzie w dalszym ciągu podejmował działania na rzecz osób poszkodowanych i znajdujących się w trudnej sytuacji. Chodzi zarówno o pomoc prawną, jak i o profesjonalne wsparcia ze strony pedagogów czy psychologów.

Dyrektor Caritas diecezjalnej ks. Bogusław Pitucha poinformował, że  w tym roku na dwóch turnusach będą wypoczywały 22 rodziny wraz z dziećmi. Każda rodzina zamieszka w osobnym domku, w bardzo dobrych warunkach. Kolejny wakacyjny turnus organizowany przez Caritas Diecezji Sandomierskiej, odbędzie się od 4 do 13 sierpnia.