Rozeznawali swoje powołanie

Czternastu młodych mężczyzn wzięło udział w rekolekcjach powołaniowych zorganizowanych w sandomierskim seminarium.

W budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w dniach 26-28 listopada 14 młodych licealistów i studentów uczestniczyło w rekolekcjach powołaniowych. Rekolekcje, które odbywały się pod hasłem „Dziś muszę się zatrzymać”, poprowadził prefekt sandomierskiego seminarium ks. Michał Powęska wraz z kilkoma diakonami.

– W tym roku hasło rekolekcji nawiązywało do osoby Zacheusza z Ewangelii według św. Łukasza, który pomagał nam uczyć się relacji z Jezusem. Podczas konferencji skoncentrowaliśmy się na trzech aspektach z życia Zacheusza: mały wzrost – jak przeżywamy nasze kompleksy; wejście na drzewo – nasz wstyd przed dokonaniem rzeczy wielkich; tłum, który szemrał – co o mnie myślą inni. Skoro Zacheusz zapragnął zrobić rzeczy wielkiej, wszedł na drzewo, co wydawało się być śmiesznym, ale zrobił to, bo był ciekawy Jezusa, tak samo my nie powinniśmy się bać robić rzeczy wielkich dla Niego. A taką rzeczą wielką, uczynioną dla Jezusa, jest wybór powołania kapłańskiego – tłumaczył ks. Michał.

Uczestnicy rekolekcji podkreślali, że obok konferencji duchowych bardzo ważnym były dla nich spotkania i rozmowy z klerykami i księżmi, z którymi mogli porozmawiać na każdy temat.

– Przez trzy dni poznawaliśmy historię Zacheusza i staraliśmy odnieść ją do naszego życia, poprzez katechezy z diakonami. Wszystkie katechezy budowały w nas poczucie własnej wartości oraz przygotowywały do wieczornych sakramentów: pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Drugim bardzo ważnym dla mnie hasłem tych rekolekcji był refren piosenki ks. Kuby Bartczaka, aby robić w życiu szalone rzeczy, tak jak Zacheusz, wchodząc na sykomorę. Ksiądz Kuba nagrał specjalnie dla nas krótki filmik na temat Zacheusza. Myślę, że rozpoczęty adwent to doskonały czas, by wprowadzać zmiany oraz zacząć pracę nad sobą – powiedział Kuba Łyczak.

W organizację i pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji mocno włączyli się klerycy, wśród których rekolektanci spędzili czas od piątku aż do niedzielnego obiadu.
– Organizowane co roku w naszym seminarium rekolekcje powołaniowe, są dobrą okazją do poznania życia kleryckiego, a przede wszystkim są szansą daną Panu Bogu na rozniecenie w sercu ognia pragnienia służby Jemu i ludziom w kapłaństwie – podkreślił ks. M. Powęska.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/