Rudki – Matki Bożej Częstochowskiej

RUDKI

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej

woj. świętokrzyskie, pow. Kielce, gm. Nowa Słupia
26-006 Nowa Słupia, Rudki, ul. Kościelna 2, tel. 41 317 71 77
www.parafia-rudki.pl, e-mail: parafia.rudki@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Powstanie Rudek związane jest z odkryciem w tej okolicy przez prof. Jana Samsonowicza złóż rud żelaza. Miało to miejsce w latach 1922-1923. Intensywny rozwój gospodarczy regionu nastąpił w okresie międzywojennym. Jednocześnie zaczęła osiedlać się tutaj ludność, która poszukiwała pracy. W 1937 r. utworzono Państwową Kopalnię Rudy „Staszic”, a jej teren wydzielono z sołectwa Sosnówka i nazwano osadą Rudki. Po II wojnie światowej kopalnia budowała dla swoich pracowników osiedla mieszkaniowe. W październiku 1946 r. wzniesiono dla nich niewielki drewniany kościół. Pracami kierował ks. Piotr Koba. Już 13 grudnia tegoż roku bp J. Lorek erygował samodzielną parafię w Rudkach. Została ona utworzona z terenów, wchodzących w skład parafii Nowa Słupia i Chybice. Ks. P. Koba został jej pierwszym proboszczem. Od 1974 r. rozpoczęto starania o wybudowanie nowego kościoła, jednak nie zgadzały się na to władze administracyjne. Odpowiednie zezwolenia parafia otrzymała dopiero 29 czerwca 1982 r. Do budowy nowej świątyni przystąpiono rok później. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej zbudowany został w latach 1983-1987 wg projektu inż. Bogdana Cioka z Kielc. Inwestycję prowadził ks. Zdzisław Tokarski. Uroczystego poświęcenia nowej świątyni dokonał bp W. Wójcik 26 sierpnia 1987 r. W kolejnych latach trwały prace dekoracyjno-wykończeniowe. Świątynia jest budowlą ceglaną, nowoczesną, w której można już dostrzec elementy postmodernizmu. Centrum kościoła stanowi rotunda, której ściany poprzecinane są wnękami podłużnych okien. Cztery różne od siebie przybudówki nadają bryle kształt krzyża. Od frontu wznosi się kruchta wejściowa z klasycznym, trójkątnym szczytem wspartym na czterech kolumienkach. Po prawej znajduje się kaplica, po lewej zaplecze, zaś z tyłu – prezbiterium. Zwieńczeniem kościoła jest spłaszczona kopuła otoczona koroną pokrytych blachą blanek i zwieńczona czterometrową banią z krzyżem.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 9.00, 11.30, 18.00, zimą 17.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.30, 9.00, 17.00.

Odpusty: MB Częstochowskiej (26 sierpnia), św. Barbary (4 grudnia).

Do parafii należą: Rudki, Cząstków, Serwis, Sosnówka, Pokrzywianka Dolna (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 2851.

Kapłani pochodzący z parafii: M. Wiącek, W. Wiącek, J. Zieliński, Ł. Bzymek.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: K. Łukawska, B. Złoto.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Krąg Biblijny, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 200 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Stanisław Zioło (od 2020 r.)