Rzeczyca Ziemiańska – Przemienienia Pańskiego

RZECZYCA ZIEMIAŃSKA

Parafia pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego

woj. lubelskie, pow. Kraśnik, gm. Trzydnik Duży
23-230 Trzydnik Duży, Rzeczyca Ziemiańska 234, tel. 15 873 12 25
e-mail: rzeczycaziem@sandomierz.opoka.org.pl

INFORMACJE O PARAFII

Początki historii wsi Rzeczyca Ziemiańska nie są dokładnie znane. Prawdopodobnie w XIV w. stanowiła ona dobra królewskie, które w 1377 r. Ludwik Węgierski nadał Dymitrowi z Goraja. Do XVIII w. Rzeczyca Ziemiańska wchodziła w skład parafii Potok Wielki. Ze względu na dużą odległość do kościoła parafialnego podjęto starania o stworzenie tam ośrodka duszpasterskiego. Dużą inicjatywę w tym względzie wykazała rodzina Suchodolskich, w której posiadaniu był miejscowy majątek. W 1772 r., po wybudowaniu kościoła (pierwotnie istniała tam drewniana kaplica), utworzono w Rzeczycy Ziemiańskiej filię parafii Potok Wielki. Pierwszym stałym duszpasterzem w tej miejscowości został ks. Jan Hryniewiecki. Parafia Rzeczyca Ziemiańska erygowana została przez bpa L. M. Fulmana w 1919 r. Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego zbudowany został w 1753 r. z fundacji Katarzyny i Aleksandra Suchodolskich. Poświęcenia świątyni dokonał bp K. Sołtyk w 1772 r. W 1850 r. artysta malarz Jan Kaliszewski wykonał polichromię we wnętrzu kościoła. Początkowo świątynia kryta była gontem. Podczas gruntownego remontu w latach 1905-1906 pokryto ją blachą. Kolejne restauracje kościoła miały miejsce w latach 1955-1959 oraz 1988-1990. Świątynia jest zbudowana z drewna modrzewiowego, jednonawowa. Mniejsze od nawy prezbiterium zamknięte jest trójbocznie z boczną zakrystią. Do frontu nawy dostawiona została kruchta. Dach jest kryty blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz znajduje się strop płaski z fasetą, wspólny dla nawy i prezbiterium, podparty dwoma słupami. Wyposażenie jest rokokowe z II poł. XVIII w.: ołtarz główny, dwa ołtarze boczne, ambona i chrzcielnica. Obrazy i rzeźby są z XVIII w., a drewniane epitafium Zuzanny Stańcowej z 1795 r. Obok kościoła stoi drewniana dzwonnica z XVIII w., zbudowana na planie kwadratu i kryta blaszanym dachem namiotowym.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00, 11.00
– w dni powszednie: 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 17.00.

Odpusty: Przemienienie Pańskie (6 sierpnia), MB Różańcowej (I niedziela października).

Do parafii należą: Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Ziemiańska Kolonia, Łychów, Zielonka, Trzydnik Mały.

Ogólna liczba mieszkańców: 1727.

Kapłani pochodzący z parafii: T. Zdyb, A. Baca, M. Wysocki.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. Wielgus.

Grupy parafialne: koło żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 200 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. dr Jan Wilk (od 2019 r.)