Sandomierskie zabytki docenione

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakwalifikowało kościelne i miejskie zabytki Sandomierza do grona Pomników Historii.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Taką informację przekazali 19 października podczas konferencji na Rynku Starego Miasta posłowie Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Lipiec i Marek Kwitek.

Bardzo się cieszymy, że kolejne miejsca z województwa świętokrzyskiego trafiają pod szczególną ochronę i kuratelę państwa, która łączy się z nadaniem prestiżowego tytułu „Pomnika Historii”. Chciałbym przypomnieć, że wszystko zaczęło się od wniosku bp. Krzysztofa Nitkiewicza, który pragnął, aby takim pomnikiem zostało uznane wzgórze katedralne z zabytkową Bazyliką katedralną. Rada Ochrony Zabytków pozytywnie opiniując ten wniosek rozszerzyła go o kolejne cenne miejsca w Sandomierzu miedzy innymi: wzgórze świętopawelskie, wzgórze przy kościele św. Jakuba, wzgórze zamkowe, Starówkę oraz zabytkowy kompleks seminaryjny. Są to bardzo ważne miejsca w historii tego miasta i naszego narodu, które wymagają wsparcia ze strony państwa. Nadanie statutu „Pomnika Historii” skutkuje tym, że obiekty te będą mogły się starać o wsparcie w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego. Na chwilę obecną prace w ministerstwie zostały zakończone i liczymy na to, że pan Prezydent Andrzej Duda mocą swojego rozporządzenia dołączy Sandomierz do grona „Pomników Historii” – mówił Krzysztof Lipiec z PiS.

Będąc zaangażowanym w prace Stowarzyszenia Przyjaciół Bazyliki katedralnej, szukaliśmy dróg, które mogły by pomóc w uzyskaniu środków na restaurację katedry. Wtedy to inicjatywa bp. Krzysztofa Nitkiewicza rozpoczęła starania o taki status dla wzgórza katedralnego. Dzięki temu, dziś cały Sandomierz zyskuje wielki prestiżowy tytuł i dołącza do elitarnej grupy zabytków. Jest to olbrzymia korzyść dla zabytków kościelnych i miejskich, które dzięki temu mogą liczyć na mecenat państwa i większą szansę na pozyskiwanie dodatkowych środków na ich ochronę – dodał poseł Marek Kwitek. Poseł zwrócił uwagę, że w minionych latach, dziedzictwo kulturowe w województwie świętokrzyskim nie było doceniane. Na liście pomników historii, pośród 70 pozycji, są teraz tylko trzy z naszego regionu

Pomnik Historii ma nosić nazwę: “Sandomierz – historyczny zespół miejski”.