Sandomierz – Matki Bożej Królowej Polski

SANDOMIERZ

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski

woj. świętokrzyskie, pow. Sandomierz, gm. Sandomierz
27-610 Sandomierz, ul. Lwowska 12a, tel. 15 832 38 82

INFORMACJE O PARAFII

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu znajduje się w prawobrzeżnej części miasta. Początkowo teren ten przynależał do parafii Trześń, w ówczesnej diecezji przemyskiej. Parafia ta erygowana została przez bpa I. Tokarczuka 17 czerwca 1974 r. Jej pierwszym organizatorem i proboszczem został ks. Jan Młynarczyk. Na tymczasową kaplicę adaptowano dom prywatny, kupiony od K. Siemaszek. Wnętrze budynku ozdobił artysta Stanisław Urban z Krakowa. Inwestycja ta przeprowadzona była bez odpowiednich pozwoleń władz komunistycznych. Na ks. J. Młynarczyka i budowniczych spadły represje w postaci kar finansowych. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Jana Kantego zbudowany został w latach 1984-1993 wg projektu opracowanego przez zespół architektów: inż. Zdzisława Nowakowskiego, dra Zbigniewa Paszkowskiego i inż. Mariana Olendra, odpowiedzialnego za stronę konstrukcyjną. Nadzór nad całością prac sprawował ks. Jan Młynarczyk. Teren pod budowę kościoła poświęcił bp I. Tokarczuk 6 czerwca 1982 r. Prace budowlane rozpoczęto 14 lipca 1984 r. Wmurowanie kamienia węgielnego, który poświęcił Jan Paweł II w Rzymie, miało miejsce 19 października 1985 r. Kościół dolny poświęcił bp E. Frankowski w dniu 20 października 1991 r. Od 1993 r. trwały prace wykończeniowe górnego kościoła, który konsekrował bp W. Świerzawski 20 października 1996 r. W kolejnych latach podjęto dalsze prace dekoracyjno-wyposażeniowe, m.in. ułożono granitową posadzkę (1999), wykonano ogrzewanie gazowe (2014). Kościół dolny został częściowo uszkodzony podczas powodzi w 2010 r. Świątynia jest dwupoziomowa, z kaplicą i salami zaplecza w przyziemiu. Do kościoła głównego prowadzi kaskada schodów. Sam kościół zbudowany jest mniej więcej na planie kwadratu, z osią po przekątnej. Modernistyczna, a więc rzeźbiarska forma otynkowanej i pomalowanej na biało bryły, przypomina łabędzia, płynącego po wodzie. Wysoka wieża na frontonie na planie pięciokąta, z wysuniętym i niejako zadartym w górę szczytem i proporcjonalnym wręgiem na jej osi, przypomina łabędzią szyję, podczas gdy dach bocznych części jednonawowego kościoła, wraz z wyrastającymi ponad niego symetrycznymi, dekoracyjnymi ścianami frontonu, przypomina łabędzie skrzydła. Wnętrze kościoła, pomalowane w ciepłe barwy, skupia uwagę wiernych na wąskim i wysokim prezbiterium z obrazem MB Częstochowskiej. Za nim znajduje się na pół okalające zaplecze z klatką schodową, prowadzącą z tyłu kościoła na poddasze, przez które okrągłymi otworami stropu nawy wpada światło z rzędu świetlików zaprojektowanych w równoległym do kalenicy uskoku dachu.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, zimą 17.00
– w dni powszednie: 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 9.00, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: MB Królowej Polski (3 maja), św. Jana Kantego (20 października).

Do parafii należą: ulice Sandomierza – Baczyńskiego, Bosmańska, Brzeskiego, Cicha, Flisaków, Holownicza, Hutnicza, Kotwiczna, Kryształowa, Lwowska, Marynarska, Masztowa, Mokra, Mostowa, Nadbrzeżna, Ostrówek, Piętaka, Portowa, Powiśle, Retmańska, Stoczniowa, Torowa, Zarzekowice, Żaglowa.

Ogólna liczba mieszkańców: 3514.

Kapłani pochodzący z parafii: A. Broda, M. Czaplejewicz, P. Kara.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, Apostolat „Margaretka”, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, KSM, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola, Szkolne Koło Misyjne Dzieci, szkolno-parafialna grupa teatralna, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ.

Instytucje i ośrodki kościelne: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Trześniowska 13, tel. 15 644 55 85, kom. 607 270 035, e-mail: schroniskodbm@sandomierz.caritas.pl

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 700 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr lic. Marek Flis
Wikariusz - Ks. mgr Marek Bednarz (od 2019 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Emil Hapak (od 2021 r.)