SOBOTA VI TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 16,23b-28)

Opuszczam świat i idę do Ojca

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca”.

Oto słowo Pańskie.

Jezus odchodzi z ziemskiego świata. Nie będzie już opowiadał ludziom przypowieści na górze, nie będzie także na prywatnie wyjaśniał przypowieści uczniom. Przyśle uczniom Ducha Świętego, który ujawni całą prawdę. Relacja z Bogiem po ziemskim odejściu Jezusa wciąż trwa, odbywa się przez modlitwę. Starajmy się jak najlepiej przeprowadzać rozmowę z Bogiem.