Spotkanie Księży Dziekanów

Dnia 15 maja w Kurii Diecezjalnej odbyło się spotkanie informacyjno-duszpasterskie dla Księży Dziekanów i Wicedziekanów. Wzięli w nim udział Wikariusz Generalny ks. Jerzy Dąbek, Kanclerz Kurii ks. Roman Janiec, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa ks. Marek Kumór, ks. Tomasz Szostek oraz siostra Katarzyna Salamonik.

Podczas spotkania zebranym duszpasterzom zostały przekazane informacje związane z wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Poinformowano zebranych o zasadach gromadzenia i przechowywania zbioru danych w archiwach parafialnych i cyfrowych oraz o zasadach przetwarzania danych osobowych w Kościele katolickim. Wyjaśniono obowiązki i zadania spoczywające na diecezjalnym inspektorze ochrony danych oraz zasady jego współpracy z parafiami.

Następnie ks. Tomasz Cuber poinformował Księży Dziekanów o programie obchodów Jubileuszu Rodzin, który odbędzie się 2 czerwca w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ks. Marek Kumór przedstawił zebranym duszpasterzom plan głównych obchodów jubileuszu 200-lecia Diecezji Sandomierskiej, które odbędą się 16 czerwca w Sandomierzu, na które zaproszeni są wszyscy diecezjanie wraz z duszpasterzami. Przypomniał także o trwającym konkursie „Pochwal się swoją parafią”, który zostanie rozstrzygnięty podczas głównych uroczystości jubileuszowych.