Spotkanie Księży Dziekanów

20 stycznia odbyło się spotkanie duszpasterskie Księży Dziekanów i Wicedziekanów, któremu przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Wzięli w nim udział Biskup Pomocniczy Senior Edward Frankowski, Wikariusz Generalny ks. Jerzy Dąbek, Kanclerz Kurii ks. Roman Janiec oraz Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa ks. Marek Kumór. Na spotkanie zostali zaproszeni goście: ks. dr hab. Witold Ostafiński oraz ks. dr Tomasz Lisiecki, którzy przybliżyli zebranym najnowsze dokumenty Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii oraz muzyki kościelnej.

Rozpoczynając spotkanie, bp K. Nitkiewicz przypomniał o trwającym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powiedział, że powinni się weń włączyć wszyscy księża ze swoimi wiernymi oraz siostry zakonne, bez względu na to, czy na ich terenie są wspólnoty innych wyznań.

– Od dzieciństwa przyzwyczailiśmy się do pewnego sposobu myślenia i działania, który obejmuje także sferę posługi duszpasterskiej. To jest fundament niezbędny do tego, aby budowla naszego życia była stabilna i nie runęła. Ekumenizm nie burzy tej konstrukcji ale poszerza wizję rzeczywistości. Daje bardziej prawdziwy obraz Boga kochającego wszystkie swoje dzieci i człowieka, który jest zawsze naszym bratem i siostrą. Mówi, że nie jesteśmy samowystarczalni i powinniśmy uczyć się od innych. Dlatego tak ważną rolę odgrywa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wykorzystajmy tę szansę – powiedział biskup.

Następnie zabrali głos zaproszeni prelegenci. Ks. dr hab. Witold Ostafiński zwrócił uwagę na znaczenie homilii, która ma być przedłużeniem czytań mszalnych. Dlatego nie powinna ona podejmować tematyki oderwanej od Liturgii Słowa. Zaznaczył także, że nie należy w miejsce homilii czytać komunikatów. Prelegent zaapelował do kapłanów aby byli zawsze przygotowani i potwierdzali to, co mówią świadectwem własnego życia. Ks. dr Tomasz Lisiecki podkreślił w swoim wystąpieniu konieczność właściwego łączenia pieśni oraz poszczególnych części Mszy św., przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu liturgicznego. Takie hymny jak np.: „Chwała na wysokości Bogu” powinny być zawsze śpiewane natomiast nie można wykorzystywać melodii z listy przebojów jako akompaniamentu do psalmów. Referatom towarzyszyła dyskusja zgromadzonych księży. Bp Edward Frankowski zwrócił uwagę na potrzebę w liturgii momentów ciszy, np. po zakończeniu kazania.

Podczas spotkania przypomniano o rozpoczynającej się już niebawem w diecezji formacji mężczyzn, którzy będą pełnili posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz omówiono wydarzenia związane z trwającym jubileuszem 200. lecia powstania Diecezji Sandomierskiej. Księża zostali także poproszeni o współpracę z Kurią Diecezjalną w związku z dokonywanymi co pewien czas zmianami personalnymi. We wszystkich dekanatach odbędą się wkrótce zebrania duszpasterzy w celu umocnienia wspólnoty kapłańskiej i omówienia spraw poruszonych na spotkaniu Księży Dziekanów.