ŚRODA POPIELCOWA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 6,1-6.16-18)

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Oto słowo Pańskie.

Wielki Post, który się rozpoczyna jest dobrym sprawdzianem prawdziwości i autentyczności mojej wiary. Rekolekcje, post, wyrzeczenia, dobre postanowienia, nabożeństwa wielkopostne – są to momenty, w których mogę oddać Bogu swój czas.

Przez jałmużnę, modlitwę i post zbliżam się do Boga, który pragnie być blisko mnie w każdym momencie mojego życia.

Nie mów, że „znowu muszę się pomodlić; znowu ten piątek bez mięsa; znowu coś ode mnie chcą i na coś zbierają”. Powiedz raczej, że to co robisz, czynisz z pragnieniami i dla Bożej chwały.

Swój czas w Wielkim Poście oddaj Bogu, aby był uwielbiony przez ciebie.