Stalowa Wola – Św. Floriana

STALOWA WOLA

Parafia pod wezwaniem św. Floriana

woj. podkarpackie, pow. Stalowa Wola, gm. Stalowa Wola
37-450 Stalowa Wola, ul. Floriańska 5, tel. 15 842 08 85
www.floriansw.pl,
e-mail: floriansw@sandomierz.opoka.org.pl

 

INFORMACJE O PARAFII

W 1938 r. na piaszczystych terenach obok ubogiej flisackiej wsi Pławo w Puszczy Sandomierskiej rozpoczęto budowę Południowych Zakładów Przemysłowych, według koncepcji tzw. Centralnego Okręgu Przemysłowego. Równocześnie z budową Elek- trowni i Huty „Stalowa Wola” rozpoczęto tworzenie osiedla mieszkaniowego o tej samej nazwie. Osiedle Stalowa Wola weszło w skład parafii rozwadowskiej. Dla religijnych potrzeb stalowowolskiej ludności we wnęce szatni miejscowego gimnazjum ustawiono ołtarz, przy którym od sierpnia 1938 r. w każdą niedzielę odprawiali Mszę świętą księża z parafii rozwadowskiej. Pod koniec tegoż roku powstał Komitet Budowy Kościoła w Stalowej Woli, którego organizatorem i kierownikiem był inż. B. C. Chudzyński, dyrektor budowlany zakładów przemysłowych. W styczniu 1939 r. katechetą Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli został ks. Józef Skoczyński. Bp F. Barda polecił mu sprawę budowy kościoła i utworzenia parafii w Stalowej Woli. Gdy uzyskano zgodę na budowę świątyni, II wojna światowa przerwała prace przygotowawcze. Podczas wojny Mszę świętą odprawiano w kaplicy Ochronki Sióstr Służebniczek w Pławie. Ks. J. Skoczyński dowiedział się, że władze okupacyjne zamierzają wysiedlić wieś Stany, aby urządzić tam poligon wojskowy. Dlatego też poprosił on władze okupacyjne o zgodę na przewiezienie drewnianego kościoła ze Stanów do Stalowej Woli. 29 listopada 1943 r. świątynia ta stała się filią parafii Rozwadów. Natomiast samodzielna parafia pw. św. Floriana erygowana została przez bpa F. Bardę w dniu 9 października 1947 r. Z obszernego terenu tej placówki powstały potem nowe parafie: MB Różańcowej (1967), MB Królowej Polski (1977), Trójcy Przenajświętszej (1981) oraz św. Jana Pawła II (2009). Kościół pw. św. Floriana wybudowany został w 1802 r. jako świątynia parafialna (wówczas posiadała wezwanie św. Jana Gwalberta) we wsi Stany, położonej kilkanaście kilometrów od Stalowej Woli. Jej konsekracji dokonał bp I. Łobos w 1884 r. Ze względu na likwidację wsi Stany we wrześniu 1943 r., drewniany kościół został przewieziony do Stalowej Woli. Poświęcenia kościoła pod nowym wezwaniem św. Floriana, patrona hutników, dokonał ks. Adam Osetek z Gorzyc 12 grudnia 1943 r. Odnowienie wnętrza świątyni miało miejsce w latach 50-tych XX w. Wykonał je mistrz stolarski Józef Dziura z Pława. Kościół jest zbudowany z drewna sosnowego. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z dwoma bocznymi zakrystiami. Do frontonu przylega kruchta. Dach jest kryty gontem, z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Wokół świątyni znajdują się zamknięte soboty. Wnętrze jest obite boazerią i podzielone dwoma rzędami słupów. Stropy są płaskie z kasetonami. Ołtarz główny i dwa boczne są neobarokowe z XIX w. Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej pochodzi z pocz. XIX w. Zbudowana została na planie kwadratu i zwieńczona gontowym dachem namiotowo-kopułowym. Kościół parafialny pw. Źródła Miłosierdzia Bożego powstał w latach 2014-2017 z rozbudowy dotychczasowej kaplicy pw. św. Anny. Kaplica ta zbudowana została w latach 1982-1983 pod kierunkiem ks. Jana Kozioła. Nad jej rozbudową czuwał ks. Marian Balicki. Służy ona obecnie za świątynię parafialną, z pominięciem kilku Mszy świętych tradycyjnie sprawowanych w starym kościółku pw. św. Floriana. Oś nowego kościoła Miłosierdzia Bożego zaprojektowano prostopadle do dawnej osi kaplicy i w tym też kierunku zbudowano nawę nowej świątyni. Dawna kaplica stanowi obecnie swoisty transept, położony jednak w przedniej części kościoła. Nowoczesny charakter budowli wyraża się w niesymetrycznej bryle, jakby złożonej z kilku podobnych do siebie segmentów, niesymetrycznym, porozdzielanym świetlikami namiocie dachu, oryginalnym, drewnianym podbiciu pozostawionym w starszej części kościoła i witrażach, odpowiadających stylem całemu kościołowi. Pomimo pierwotnego, modernistycznego charakteru świątynia wykazuje także cechy postmodernistyczne. Są nimi dźwigary z drewna klejonego, powtarzający się motyw trójkątnych lunetek i wykuszy oraz ostrosłupowa wieżyczka. W ołtarzu głównym umieszczono tabernakulum w witrażowej dekoracji oraz obraz Jezu ufam Tobie.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 17.00, 19.00
– w dni powszednie: 6.00, 6.30, 7.30, 18.00
– w święta państwowo zniesione: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 17.00, 19.00.

Odpusty: św. Floriana (4 maja).

Do parafii należą: ulice Stalowej Woli – Okulickiego (część), 1 Sierpnia, ks. Skoczyńskiego, Handlowa, ks. J. Popiełuszki (część), KEN (część), Aleja Jana Pawła II (część).

Ogólna liczba mieszkańców:9624.

Kapłani pochodzący z parafii: H. Stec, S. Koczwara, P. Mazurkiewicz, B. Szlęzak, W. Szlęzak, R. Matejuk, A. Kudyba, W. Koczwara, W. Zdeb, B. Buksa, D. Woźniczka, A. Nadbereżny, A. Sudoł, W. Pelczarski, P. Adamek, S. Machowski, R. Pasztaleniec, P. Pietroński, R. Kobiałka.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: Ł. Ożóg, E. Stec, E. Kata, I. Adamiec, A. Nieznańska, M. Pyciak, M. Słabiak, M. Wrońska, A. Niemiec.

Grupy parafialne: Akademickie Biuro Porad Prawnych, Akcja Katolicka, Bractwo Szkaplerzowe, Domowy Kościół, Duszpasterstwo Niesłyszących, Chór Gaudium, Grupa Misyjna, Grupa Biblijna, Grupa Modlitewna św. o. Pio, koła żywego różańca, Koło Przyjaciół WSD, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ognisko Pokutne, Oratorium św. Floriana, Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci, Parafialny Zespół Caritas, Ruch Światło-Życie, Oaza Stowarzyszenie Osób Szczególnej Troski Florian, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Świetlica Edukacyjna Akcji Katolickiej, Trzeci Zakon św. Franciszka, Wspólnota Intronizacji Chrystusa Króla.

Cmentarz: komunalny, odległość od kościoła 2 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. Wacław Gieniec (od 2019 r.)
Wikariusz - Ks. mgr lic. Mirosław Dołowy (od 2017 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Łukasz Popiak (od 2020 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Konrad Durma (od 2021 r.)
Emeryt - Ks. prał. Jan Kozioł