Strzyżowice – Św. Bartłomieja Ap

STRZYŻOWICE

Parafia pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła

woj. świętokrzyskie, pow. Opatów, gm. Opatów
27-500 Opatów, Strzyżowice 40, tel. 15 868 18 02

INFORMACJE O PARAFII

Parafia Strzyżowice erygowana została przed 1326 r., bowiem znajduje się w spisie odprowadzających świętopietrze z tego okresu. W tym czasie istniał tam drewniany kościół poświęcony św. Bartłomiejowi Apostołowi. Świątynia ta przetrwała do 1679 r., kiedy została rozebrana. W 1682 r. ks. Jacek Marek Strucki wybudował własnym kosztem nowy, drewniany kościół. Konsekracji tego miejsca sakralnego dokonał bp M. Kunicki 7 października 1742 r. Świątynia ta jednak nie była długo użytkowana, bowiem pod koniec XVIII w. popadła w ruinę. W tym czasie wybudowano w Strzyżowicach trzeci murowany kościół. Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła zbudowany został w 1783 r., kosztem Felicjanny z Jarnuszewiczów Reklewskiej, podstoliny sandomierskiej. Pracami kierował ks. Józef Grot-Nowomiejski. Z powodu przedwczesnej śmierci fundatorki sklepienie kościoła jest tylko pułapowe. Świątynia uroczyście poświęcona została przez bpa J. Juszyńskiego w 1864 r. W 1944 r. została zniszczona w wyniku działań wojennych. Kościół odbudowano staraniem ks. Bolesława Kasińskiego w latach 1946-1954. Konserwacja świątyni prowadzona była po 1994 r. (m.in. osuszenie, remont organów, renowacja ołtarzy). W ostatnich latach wymieniono pokrycie dachowe na miedziane oraz tynki zewnętrzne. Świątynia jest murowana i otynkowana. Jest ona jednonawowa z niższym i węższym prezbiterium, z przybudowaną do niego zakrystią. Od południa i wschodu do nawy dobudowane są kruchty. Nawa, prezbiterium i wschodnia kruchta nakryte zostały dwuspadowym dachem, z masywną, arkadową wieżyczką na sygnaturkę. Surowa fasada kościoła zwieńczona jest trójkątnym szczytem i przyczółkiem wspartym na pilastrach, a elewacje boczne zdobią podziały ramowe. Wnętrze kościoła jest ozdobione polichromią z 1974 r. Wystrój stanowią barokowe, mocno złocone ołtarze. Niektóre z umieszczonych tam obrazów, przeniesione zostały z poprzedniego, siedemnastowiecznego kościoła. Zachowała się też tablica erekcyjna z portretem fundatorki. W ołtarzu głównym umieszczony jest łaskami słynący obraz MB Bolesnej.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 12.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 17.00, zimą 16.00

Odpusty: św. Bartłomieja (24 sierpnia), MB Bolesnej (piątek po V niedzieli Wielkiego Postu).

Kaplica dojazdowa

Kobylany – kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi, położona ok. 5 km od kościoła parafialnego. Władysław Rudnicki, magister prawa i właściciel Kobylan, w 1858 r. sprowadził do Kobylan z Kurozwęk siostry miłosierdzia św. Wincentego à Paulo dla opieki nad miejscowymi chorymi. Po jego śmierci w 1859 r. siostry urządziły w miejscowym dworku kaplicę. Została ona zniszczona w czasie II wojny światowej i odbudowana w 1945 r.
Msze święte:
– niedziele i święta: 10.00, 15.00
– w dni powszednie: 17.00, zimą 15.00
– w święta państwowo zniesione: 10.00, 16.00, zimą 15.00.
Odpust: Niepokalanego Serca Maryi (sobota po zakończeniu Oktawy Bożego Ciała).

Dom zakonny: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kobylanach, 27-500 Opatów, Kobylany 21, tel. 15 868 18 89, e-mail: zakon.kobylany@gmail.com

Do parafii należą: Jagnin, Kobylany, Kobylanki, Kochów, Strzyżowice, Ublinek.

Ogólna liczba mieszkańców: 1492.

Kapłani pochodzący z parafii: W. Ozdoba.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Adoracyjno-Modlitewne Jezusa Miłosiernego, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola, Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Włodzimierz Mazur (od 2018 r.)