Świadkowie wiary

W przededniu nowego roku katechetyczno-formacyjnego, katecheci świeccy, osoby zakonne i księża uczący religii przybyli do bazyliki katedralnej w Sandomierzu na coroczną kongregację katechetyczną.

Pierwszym punktem spotkania była wspólna Eucharystia, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali ją ks. Adam Kopeć, dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej, ks. Wojciech Kania, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, pracownicy kurii oraz kapłani katecheci.

Bp Nitkiewicz, nawiązując w homilii do pierwszego czytania z Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan, zachęcił katechetów do miłości braterskiej na wzór Chrystusa, polegającej na potrzebie budowania głębokiej relacji pomiędzy katechetami i uczniami oraz z dyrekcją i pracownikami szkoły.

– Obok podnoszenia kompetencji zawodowych, powinniśmy doskonalić się w miłości, gdyż ona uwiarygadnia nasz przekaz. Głoszenie Ewangelii bez postawy miłości byłoby sprzeniewierzeniem się Chrystusowi w Którego imieniu wypełniamy naszą misję. Stąd określenie „misja kanoniczna” ma nie tylko charakter prawny – powiedział kaznodzieja.

Zwrócił jednocześnie uwagę na to, że każdy otrzymał od Boga jakieś wyjątkowe talenty i pasje. Wykorzystanie ich w katechezie, może pomóc w nawiązaniu dialogu z uczniami, którzy mają problemy ze zrozumieniem „języka kościelnego”.

Po homilii 9 nowych katechetów, podejmujących po raz pierwszy pracę w szkołach, złożyło uroczyście wobec wspólnoty wyznanie wiary i tym samym potwierdzili swoją gotowość do pracy katechetycznej w diecezji.

Na zakończenie Mszy św. Biskup Ordynariusz, dyrektorzy Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego oraz katecheci podziękowali s. Bonawenturze Olesiejuk CFS za jej poświęcenie i trud w pracy kurialnej na rzecz katechetów.

Druga część katechetycznego spotkania rozpoczęła się od wykładu Magdaleny Kadziak z Ruchu Laudato Sì i Joanny Zatylnej ze Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska. W swoim wystąpieniu poruszyły temat wzmacniania więzi międzyludzkich w pracy katechetycznej, odwołując się do encykliki papieża Franciszka.

Ważnym głosem w relacji między nauczycielami w szkołach było wystąpienie Barbary Majewskiej, dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu, która przedstawiła oczekiwania dyrekcji wobec katechetów.

Po części wykładowej miał miejsce panel informacyjny dotyczący katechezy w szkole. Pierwszy z prelegentów ks. Michał Powęska, rektor WSD w Sandomierzu poruszył temat duszpasterstwa powołań. Diecezjalni duszpasterze LSO ks. Damian Szypuła i ks. Wojciech Zając przypomnieli o inicjatywach podejmowanych w duszpasterstwie ministrantów. Ostatni z prelegentów, ks. Michał Grochowina, wikariusz sądowy wyjaśnił kwestie o charakterze prawno-kanonicznym dotyczące postawy katechetów podczas prowadzenia zajęć w szkole.

Na zakończenie uczestnicy spotkania mogli wysłuchać ogłoszeń ks. Adama Kopcia oraz ks. Wojciecha Kani dotyczących bieżących spraw związanych z katechezą, zagadnień dydaktycznych oraz inicjatyw duszpasterskich.

Spotkanie podsumował Biskup Ordynariusz, który pobłogosławił katechetom na nadchodzącą pracę.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/