Święcenia diakonatu alumna Roberta Rędzio

W sobotę, 16 listopada w kościele św. Michała Archanioła w Spiach bp pomocniczy  senior Edward Frankowski udzielił święceń diakonatu klerykowi Robertowi Rędzio.

Dzień wcześniej kandydat do święceń diakonatu po odbyciu sześciodniowych rekolekcji zamkniętych złożył, na ręce księdza Rafała Kułagi, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, uroczyste wyznanie wiary oraz przysięgę zachowywania celibatu.

We wspólnej Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bpa pomocniczego seniora E. Frankowskiego wzięli udział przełożeni, wychowawcy sandomierskiego seminarium, kapłani, alumni, siostry zakonne oraz rodzina i przyjaciele. Po Ewangelii ks. Rafał Kułaga, rektor WSD, poprosił biskupa o udzielenie święceń diakonatu, zaświadczając jednocześnie o odpowiednim przygotowaniu kandydata do tego urzędu.

Bp Edward Frankowski podczas homilii wskazał zadania jakie będą stać przed nowym diakonem, oraz w jakiej postawie ma je wypełniać. Zwracając się do kandydata na diakona wezwał go do pokornego wypełniania posługi Słowa, liturgii i miłosierdzia. Biskup wskazał, że zapatrzenie w Chrystusa jest odpowiedzią na pełne realizowanie kapłańskiego powołania. – Najważniejszy jest Jezus Chrystus. On powołuje i wyznacza do posługi diakonatu. Wiara to dar. Trzeba się modlić i nie ustawać. Dar wypraszać i o zachowanie go prosić Boga Najwyższego. Musimy sobie zadać pytanie ile czasu spędzamy przed Jezusem w tabernakulum? Jak uczestniczymy we Mszy Świętej? Sercem Kościoła jest Eucharystia – podkreślał bp E. Frankowski. Po homilii kandydat złożył na ręce biskupa seniora przyrzeczenie posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, życia w celibacie oraz codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza).

Podczas wspólnego śpiewu Litanii do Wszystkich świętych wszyscy upraszali łaski Ducha Świętego dla nowego diakona.

Następnie poprzez włożenie rąk i modlitwę bp E. Frankowski włączył kandydata w urząd diakona.