Święcenia diakonatu

W kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła, Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz udzielił święceń diakonatu dwóm alumnom sandomierskiego Wyższego Seminarium Duchownego.

We Mszy św. pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza wzięli udział przełożeni, wychowawcy sandomierskiego seminarium, proboszczowie i wikariusze przyszłych diakonów, alumni, siostry zakonne oraz rodziny i ich przyjaciele. Po Ewangelii ks. Michał Powęska, rektor seminarium, poprosił biskupa o udzielenie święceń diakonatu, zaświadczając o odpowiednim przygotowaniu kandydatów.

Bp Nitkiewicz zachęcał w homilii do posłuszeństwa, które prowadzi do doskonałości.

– W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wzywa nas do doskonałości na wzór samego Boga. Wyrazem takiej perfekcji, jest miłość nieprzyjaciół, bo przecież Boże Miłosierdzie wobec grzeszników nie ma granic. Czy jesteśmy w ogóle w stanie podjąć takie wyzwanie? Chrystus mówi, że tak, i wskazuje drogę przez posłuszeństwo Bogu i Kościołowi. On sam jest posłuszny Ojcu aż do śmierci na krzyżu. Owocem tego posłuszeństwa jest nasze zbawienie – mówił biskup.

Kaznodzieja przytoczył  następnie jeden z apoftegmatów ojców pustyni egipskiej, mówiący o młodym mnichu, który na polecenie przełożonego podlewał wsadzone w ziemię polano, aż zamieniło się w drzewo i wydało owoce. Biskup skupił się potem na konkretnych przejawach posłuszeństwa, jakie powinno cechować osoby duchowne. Należy więc okazywać posłuszeństwo przełożonemu: papieżowi, biskupowi, proboszczowi, w przypadku katechety dyrektorowi szkoły itd. Trzeba być zawsze do dyspozycji innych. Już sama obecność w miejscu wykonywania posługi dużo znaczy, będąc świadectwem wierności przyrzeczeniom złożonym Bogu i Kościołowi. Z kolei obowiązki powinny być wykonywane sumiennie i gorliwie, z pewną dozą kreatywności.

– Posłuszeństwo pozwoli nam dokonywać czynów, na które sami nigdy byśmy się nie zdecydowali. Będzie jednocześnie parasolem ochronnym przed złem  – powiedział biskup, zachęcając przyszłych diakonów, aby nie rozluźniali dyscypliny, która regulowała ich życie przez okres formacji seminaryjnej. Taka bowiem jest droga do doskonałości.

Po homilii kandydaci złożyli na ręce biskupa ordynariusza przyrzeczenie posłuszeństwa, życia w celibacie oraz codziennego odmawiania liturgii godzin (brewiarza).

Podczas wspólnego śpiewu Litanii do Wszystkich Świętych zebrani upraszali łaski Ducha Świętego dla nowych diakonów. Następnie poprzez włożenie rąk i modlitwę bp Nitkiewicz włączył kandydatów w urząd diakonów. W czasie liturgicznej posługi diakoni używają właściwego sobie stroju, którym jest dalmatyka.

Nowi diakoni to Dawid Łyko, który pochodzi z parafii pw. św. Katarzyny Męczennicy w Łętowni oraz Dawid Wieczorek z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.