Święty o szerokich horyzontach

Konferencja naukowa z udziałem bp. Krzysztofa Nitkiewicza oraz uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Edwarda Frankowskiego złożyły się na uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu, która odbyła się 29 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią, której przewodniczył bp pomocniczy senior Edward Frankowski w kościele seminaryjnym pw. Świętego Michała Archanioła. Słowa homilii do zebranych wygłosił ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL, który nawiązał w niej do dzisiejszej Ewangelii.

Dalsza cześć spotkania odbyła się w auli budynku seminarium. Przybyłych gości powitał ks. Rafał Kułaga, rektor uczelni, który w krótkich słowach wprowadził zebranych w temat wystąpienia ks. prof. Adama Kubisia pt.: „Patmos – wyspa Apokalipsy”. Prelegent w swoim wystąpieniu skupił się na kilku aspektach związanych z grecką wyspą. – Patmos, wyspa święta, dawniej w wyłącznym zasięgu mnichów, tzw. „druga Jerozolima” – „Theo vadistos” – ziemia, po której chodził Bóg. Był na niej św. Jan, być może tam powstała Apokalipsa – mówił ks. prof. Kubiś. Podkreślał również kontekst geograficzny, topograficzny, klimatyczny, geologiczny i historyczny. Zadawał również pytanie: Co św. Jan robił na wyspie? Czy była to kara, deportacja na wyspę, wolność, którą ograniczała wyspa – pytał prelegent. Po wystąpieniu ks. Kubisia odbyła się dyskusja.

Na koniec głos zabrał bp Krzysztof Nitkiewicz. Ordynariusz Sandomierski podkreślił, że św. Tomasz z Akwinu był na wskroś nowoczesny jeśli chodzi o swoje myślenie, duchowość, styl życia oraz metodę naukową. Nie ograniczał się do roli strażnika tradycji i nie polegał wyłącznie na sobie, bo to zawsze kończy się gettyzacją, ale pozwalał prowadzić się Duchowi Świętemu i współpracował z Łaską Bożą.  Dlatego warto iść podobną drogą we współczesnym świecie.

Tradycja uroczystości i spotkań naukowych w sandomierskim seminarium z okazji wspomnienia św. Tomasza z Akwinu, pielęgnowana jest od wielu lat. Św. Tomasz z Akwinu żył w latach 1225 – 1274 i stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł on głęboki wpływ na ukierunkowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Spuścizna literacka świętego jest bardzo bogata.