Talentem upiększają liturgię

Z racji obchodzonego niedawno wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyków kościelnych, w Kurii Biskupiej w Sandomierzu odbyło się doroczne diecezjalne spotkanie organistów.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy za zmarłych muzyków kościelnych oraz organistów z naszej diecezji. Następnie zebrani mieli możliwości wysłuchać improwizacji na temat pieśni kościelnych, którą zaprezentował dr Emanuel Bączkowski.

Witając przybyłych przedstawicieli parafii Ordynariusz Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz podziękował organistom za ubogacanie liturgii swoim śpiewem oraz grą na organach. Zachęcił także do pogłębiania relacji z Bogiem przez udział w dniach skupienia czy rekolekcjach.

– Łączy nas nie tylko osoba św. Cecylii ale przede wszystkim miłość do Chrystusa i Kościoła, której rzymska męczennica jest przykładem. Ta miłość wyraża się w waszej pięknej grze na organach i śpiewie, a także w prowadzeniu chórów oraz scholek parafialnych. Bardzo za to dziękuję i cieszę się, że dbacie jednocześnie o swoją duszę. Musimy wyeliminować z naszego życia wszystkie fałszywe nuty, aby chwaliło Boga  – powiedział biskup i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Następnie muzycy kościelni mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez zaproszonych specjalistów, podnosząc prze to swoje kwalifikacje.

Pierwsze pt.  „Akompaniament organowy w czasie liturgii” prowadzonych przez dr. Emanuela Bączkowskiego, absolwenta radomskiej szkoły muzycznej, który ukończył z wyróżnieniem dwa kierunki studiów na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie: muzykę kościelną, uzyskując dyplom z zakresu dyrygentury, śpiewu solowego i akompaniamentu liturgicznego oraz organy. Studiował także grę na organach i kompozycje organową w klasie mistrzowskiej Maestro A. Licata w Conservatorio di Musica Santa Cecylia w Rzymie. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych muzyków i pedagogów z Polski i za granicy. Organista w kościele Środowisk Twórczych w Warszawie.

Drugie warsztaty poświęcone były poprawnej emisji głosu. Prowadził je Mateusz Zajdel, który jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Swój warsztat wokalny doskonalił po kierunkiem wybitnych śpiewaków i pedagogów, biorąc udział w krajowych i zagranicznych kursach mistrzowskich. Od 2009 roku stale współpracuje także z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie, a od 2017 roku jest solistą Polskiej Opery Królewskiej.