Tarnobrzeg – Mokrzyszów – Chrystusa Dobrego Pasterza

TARNOBRZEG – MOKRZYSZÓW

Parafia pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Tarnobrzeg
39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 213, tel. 15 823 60 46

INFORMACJE O PARAFII

Parafia pw. Chrystusa Dobrego Pasterza zlokalizowana jest na os. Mokrzyszów. Do 1976 r. dzielnica ta była osobną wsią, sięgającą swymi początkami co najmniej XV w. Przynależała ona wówczas do parafii Miechocin, a od 1922 r. do parafii Tarnobrzeg, prowadzonej przez dominikanów. Samodzielna parafia Tarnobrzeg – Mokrzyszów erygowana została 1 października 1972 r. Po utworzeniu placówki duszpasterskiej wierni korzystali z kaplicy w Domu Opieki Społecznej, prowadzonym przez Siostry Służebniczki Starowiejskie. Kościół parafialny pw. Chrystusa Dobrego Pasterza zbudowany został w latach 1985-1990 na podstawie projektu architektów inż. Adama Abrama i inż. Zbigniewa Żuchowicza. Prace organizował ks. Antoni Sanecki. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp I. Tokarczuk 26 października 1991 r. Świątynia jest współczesną budowlą w stylu modernistycznym. Charakterystycznymi dla stylu elementami architektury są kurtynowe, skośne ściany, stwarzające przestrzenie dla prostokątnych okien, niesymetryczny fronton z oknem przedzielonym betonowym krzyżem, rozetką po lewej i masywną, wysoką wieżą-dzwonnicą po prawej. Wieża zdobna jest w kolumny powtarzających się okienek, a zwieńczona została betonową, jednospadową, trapezową arkadą z krzyżem na rogu. Na uwagę zasługuje wzniesione ponad namiot dachu prezbiterium w formie monogramu Maryi, tworzące niegdyś w ten sposób dwa trójkątne świetliki. Dekoracja wnętrza jest tradycyjna. Prezbiterium zawiera figuralne wyobrażenia Chrystusa Dobrego Pasterza, zstępującego z góry, oraz podobne sceny ewangeliczne.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.00, 10.00, 17.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 9.00, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: Chrystusa Dobrego Pasterza (IV niedziela wielkanocna).

Domy zakonne: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej (Siostry Służebniczki Starowiejskie), 39-400 Tarnobrzeg, Mokrzyszów, ul. Sienkiewicza 211, tel. 15 822 29 43
Dom Opieki Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Tarnobrzegu, Kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – Msze św. codziennie o godz. 7.00.

Do parafii należą: ulice Tarnobrzega – Sienkiewicza (część), Zamkowa, Piekarska, Ludowa, Wrzosowa, Zakrzowska, Ks. Chrobaka, Sportowa, Grzybowa, Leśna, Chłopska, Strażacka, Wiśniowa.

Ogólna liczba mieszkańców: 2329.

Kapłani pochodzący z parafii: S. Wyparło SVD, J. Korczak SVD, S. Wódz OMI, M. Skowroński OFM Cap.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: J. Dzierżak, A. Wójcik, W. Janowska, D. Ordon.

Grupy parafialne: chór, Dziewczęca Służba Maryjna, koła żywego różańca. KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola.

Cmentarz: komunalny, odległość od kościoła 3 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr lic. Wojciech Adamczyk
Wikariusz - Ks. mgr lic. Bartosz Skoczylas (od 2018 r.)