Urodzinowa modlitwa w intencji bp. seniora Edwarda Frankowskiego

Foto. Ks. Tomasz Lis

W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, w bazylice katedralnej w Sandomierzu została odprawiona Msza św. w intencji biskupa pomocniczego seniora Edwarda Frankowskiego z okazji jego 80. urodzin.

Mszy św. z udziałem biskupa jubilata przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. We wspólnej modlitwie wzięli udział kapłani, alumni seminarium, siostry zakonne oraz przedstawiciele różnych środowisk diecezjalnych.

Bp Nitkiewicz  powiedział w kazaniu, że wniebowzięcie Maryi jest ukoronowaniem jej pięknego życia. Życie poświęcone bez reszty Bogu jest zawsze piękne, czego przykładem może być również bp Edward Frankowski. Ordynariusz Sandomierski podkreślił, że pomimo upływających lat, jubilat nie zwalnia tempa swojej charyzmatycznej posługi, za co wszyscy są mu wdzięczni.

– Moje życie i moje kapłaństwo są złączone z Maryją. Urodziłem się w jej święto i posługiwałem jako kapłan w parafiach pod jej wezwaniem. Dziękuję Biskupowi Ordynariuszowi za braterskie serce, a wszystkim za modlitwę – powiedział na zakończenie Mszy św. bp E. Frankowski.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Biskup Edward Frankowski urodził się 15 VIII 1937 r. w Kępie Rzeczyckiej k. Stalowej Woli. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 r. Jako wikariusz pracował w Hyżnem k. Rzeszowa i Jaśle. Następnie pełnił obowiązki proboszcza w parafiach Stalowej Woli: pw. Matki Bożej Różańcowej (1967-1975), pw. św. Floriana (od 1975-1978) i pw. Matki Bożej Królowej Polski (1978-92). W 1989 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji przemyskiej. Konsekracja odbyła się 5 marca 1989 r. w Stalowej Woli. W 1992 r. otrzymał nominację na biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej. Jako dewizę biskupią wybrał hasło: „Christus vincit” (Chrystus zwycięża).

Bp Frankowski prowadził szeroko zakrojoną działalność społeczną. Bronił praw ludzi pracy, szczególnie podczas strajku w 1988 r. w Hucie Stalowa Wola. Organizował pomoc dla prześladowanych działaczy opozycji w okresie stanu wojennego. Przez długie lata był duszpasterzem „Solidarności”.