Wakacyjne kolonie Caritas

Blisko dwieście dzieci skorzysta z letniego wypoczynku organizowanego przez Sandomierską Caritas.

Foto. Ks. T. Lis

Podczas tegorocznego wakacyjnego wypoczynku na koloniach zorganizowanych przez Caritas wypoczywać będą dzieci z rodzin ubogich z terenu naszej diecezji oraz dzieci z rodzin polonijnych z terenów Zaporoża i Żółkwi na Ukrainie.

Już od jutra w ośrodku w Bojanowie odpoczywać będą dzieci z Żółkwi.

– Od kilku lat polskie dzieci z terenów Ukrainy goszczą w naszych ośrodkach. Z Żółkwi przyjeżdżają pod opieką sióstr Dominikanek, które prowadzą tam polską szkołę. Zaplanowaliśmy dla nich bardzo ciekawy program w którym z jednej strony chcemy aby zwiedziły miejsca związane z naszą historią i kulturą, a z drugiej strony, aby dobrze wypoczęły podczas wakacji – podkreśla ks. Bogusław Pitucha.

Drugi turnus dla dzieci polonijnych rozpocznie się 15 lipca. W kolejnej grupie goszczącej w naszej diecezji będą dzieci z terenów Zaporoża, gdzie wciąż trwają działania wojenne. Dzieci przyjadą z diecezji w której posługuje bp Jan Sobiło.
Wypoczynek dzieci polonijnych został dofinansowany przez środki przyznane przez Polski Senat.

– Jak co roku zorganizowaliśmy także turnusy dla dzieci z rodzin najuboższych, zgłoszonych do nas poprzez parafie, które wraz z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci w Tarnobrzegu wypoczywać będą w Lubomierzu i Mszanie Dolnej. Podczas dwóch turnusów zaplanowaliśmy szereg atrakcji w postaci wycieczek do Krakowa, Wadowic, spływ Dunajcem oraz zwiedzanie innych ciekawych miejsc. Chcemy, aby te kolonie były dla tych dzieci dobrze i aktywnie spędzonym czasem i okazją do poznania ciekawych miejsc – dodaje ks. Bogusław Pitucha. Turnusy kolonijne dla dzieci z rodzin ubogich zaplanowane są na miesiąc sierpień. – Letnie kolonie dla dzieci ubogich są finansowane z 1 % podatku, który przekazują na Caritas nasi dobroczyńcy oraz z ofiar składanych podczas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz Wielkopostnej Jałmużny. Wypoczynek dzieci z Tarnobrzega wsparł także Urząd Miasta Tarnobrzeg – wymienia Ks. B. Pitucha.

Każdy turnus kolonijny trwa 15 dni. Przez cały czas trwania kolonii dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry, mają zapewnioną opiekę medyczną, pedagogiczną oraz bardzo dobre warunki mieszkaniowe i pełne wyżywienie. Elementem, który wyróżnia kolonie organizowane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej od innych jest ich strona duchowa, w tym zachowywanie zasad chrześcijańskich, wspólna modlitwa, uczestnictwo we Mszy Świętej.

060