WIELKA SOBOTA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mk 16,1-8 )

Chrystus Zmartwychwstał

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?» Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień był już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: “Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”». One wyszły i uciekły od grobu; ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Prawdziwie zmartwychwstał!

Kobiety przychodzą na miejsce, gdzie złożono ciało Jezusa. Znajdują otwarty i pusty grób. Chcą namaścić martwe ciało, a widzą tylko płótna, w które było zawinięte, i młodzieńca w bieli. To, co zobaczyły, staje się natychmiast Dobrą Nowiną. Maria Magdalena biegnie do uczniów, aby zaświadczyć o pustce – zauważa szwajcarska mistyczka Adrienne von Speyr – by móc później głosić pełnię. Najpierw trzeba pożegnać się z Wielką Sobotą, aby następnie autentycznie zwiastować Wielkanoc. Nasz Zbawiciel przechodzi przez Mękę i Śmierć, by ofiarować życie. Ileż razy doświadczamy w naszej codzienności prawdziwości tej drogi, która przez krzyż, ofiarę miłości, wiedzie do nowego, pełniejszego życia.

Panie Jezu, Ty prawdziwie zmartwychwstałeś i prowadzisz mnie drogą życia. Pragnę dziś wielbić Ciebie całym moim sercem. Spraw, bym potrafił dzielić się radością Zmartwychwstania z moimi bliźnimi.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl