Wigilia odpustowa w Staszowie

Uczczono patronkę górników, hutników i gazowników oraz miejscowej parafii.

Foto. Ks. Tomasz Lis

W pierwszą niedzielę adwentu, w przeddzień wspomnienia św. Barbary, w staszowskiej parafii na wspólnej Mszy św. zebrali się przedstawiciele zawodów, którym patronuje św. Barbara oraz parafianie wspólnoty jej poświęconej. Mszy św. przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz wraz ks. prał. Szczepanem Janasem, dziekanem, ks. prał. Edwardem Zielińskim, miejscowym proboszczem oraz ks. Markiem Kumorem, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Kurii.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z panem Leszkiem Kopciem, Burmistrzem Miasta na czele, harcerze i poczet sztandarowy zakładów wydobycia siarki.

Bp Nitkiewicz mówił na początku Mszy św. o znaczeniu Adwentu. Podkreślił, że jest to czas radosnej nadziei, która już się spełnia. Należy więc nasłuchiwać głosu Pana i zbliżać się do Niego w modlitwie, liturgii, Piśmie św., oraz przez uczynki miłosierdzia.

Podczas homilii ks. Marek Kumór podkreślił potrzebę adwentowej przemiany życia, by w radości serca oczekiwać na przyjście Zbawiciela.

– Adwent jest dobrą okazją do spojrzenia na swoje życie i szukania w nim Boga. Jest czasem abyśmy za Bogiem zatęsknili i przypomnieli sobie, że On stał się Człowiekiem, aby ubogacić nasze człowieczeństwo – podkreślał kaznodzieja.

Na zakończenie Mszy św. biskup wyraził swoją solidarności z pracownikami zawodów górniczych, hutniczych i gazowniczych, polecając ich opiece patronki św. Barbary.