Wola Rusinowska – Św. Józefa Robotnika

WOLA RUSINOWSKA

Parafia pod wezwaniem św. Józefa Robotnika

woj. podkarpackie, pow. Kolbuszowa, gm. Majdan Królewski
36-110 Majdan Królewski, Wola Rusinowska 49, tel. 15 814 17 76

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze wzmianki na temat wsi Wola Rusinowska pochodzą z XVIII w. Przynależała ona wówczas do parafii w Raniżowie, a następnie do filii w Spiach. Część wsi położona była również na terenie parafii Dzikowiec, a od 1926 r. – parafii Majdan Królewski. Początki duszpasterstwa w Woli Rusinowskiej sięgają czasów II wojny światowej, kiedy podczas miesięcy letnich odprawiano niedzielne Msze święte w salce szkolnej. W latach 1943-1945 nabożeństwa odbywały się w baraku obok szkoły, gdzie mieszkały i nauczały religii siostry ze Zgromadzenia Służebniczek Starowiejskich. Następnie zakupiono w Rzeszowie poniemiecki barak (1946 r.), który adaptowano na tymczasową kaplicę. Stanęła ona na placu Józefa Kowala (rozebrana została w 1974 r.). Budowa nowego, murowanego kościoła odbywała się w latach 70-tych XX w. Samodzielna parafia w Woli Rusinowskiej erygowana została w 1972 r. Kościół parafialny pw. św. Józefa Robotnika wzniesiony został w latach 1971-1972 na podstawie szkiców sporządzonych przez ks. Józefa Muchę z Niechobrza. Pracami kierował ks. Władysław Szypuła. Przystępując do budowy świątyni wykorzystano pozwolenie na postawienie obiektu gospodarczego. Władze państwowe kilkakrotnie wstrzymywały inwestycję i nakładały na budowniczych kary pieniężne. Poświęcenia świątyni dokonał bp I. Tokarczuk w 1972 r. Kościół w Woli Rusinowskiej to prosta, modernistyczna budowla. Prostopadłościenny obiekt nakryty jest dwuspadowym dachem, tworzącym trójkątny szczyt, ozdobiony podobnym zadaszeniem nad wejściem. Ściany zaopatrzone są w pary prostokątnych okien. Świątynię wyróżnia środkowa część dachu zwieńczona krzyżem, wznosząca się ponad całość bryły i opadająca ku ziemi, gdzie wsparta jest na żelbetowych przyporach. Wewnątrz kościoła filary podtrzymują płaski strop ozdobiony drewnianymi kasetonami i przechodzący w skośny nad nawami bocznymi. Ściana ołtarzowa to biała płaszczyzna z tabernakulum otoczonym ornamentem metaloplastycznym oraz figurą świętego Patrona parafii w centralnym miejscu.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00
– w dni powszednie: 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 8.00, 10.00, 18.00.

Odpusty: św. Józefa Robotnika (1 maja).

Do parafii należą: Wola Rusinowska, Rusinów (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 1035.

Kapłani pochodzący z parafii: K. Kopeć, G. Stępień, T. Wargacki, M. Szczur.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 200 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Mieczysław Marszałek