WSD w Sandomierzu zainaugurowano 200. rok formacji

W Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu odbyła się uroczysta 200. inauguracja roku akademickiego.

8 października uroczystej Mszy św. w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła przewodniczył abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski. Koncelebrowali: abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Edward Frankowski, bp Piotr Turzyński, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, dziekan Wydziału Teologii KUL, ks. dr Rafał Kułaga, rektor sandomierskiego seminarium, księża profesorowie oraz przybyli kapłani.

Na początku Eucharystii bp Nitkiewicz powiedział:

– Św. Jan Paweł II mówi w encyklice „Ecclesia de Eucharistia”, że przyjmując w Komunii Ciało i Krew Chrystusa otrzymujemy od Niego również Ducha. I dalej papież dodał, iż bardzo ważnym jest aby być zawsze blisko Jezusa, tak blisko, aby wręcz poczuć dotknięcie Jego kochającego Serca.  „Gdy w Komunii św. przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, przekazuje nam On także swego Ducha”. I dalej, „Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca.” Dotyczy to szczególnie kapłanów i tych, którzy przygotowują się  do przyjęcia święceń. Duch Święty odcisnął w nas bowiem podobieństwo do Chrystusa najwyższego kapłana i dał władzę działania Jego mocą i w Jego osobie.

Biskup Prosper Burzyński, któremu zawdzięczamy utworzenie przed 200-laty sandomierskiego seminarium, miał tego głęboką świadomość, potwierdzoną pobożnym, choć surowym stylem życia, co znalazło odzwierciedlenie w zalecaniach jakie kierował do kapłanów i tych określających formację seminaryjną. 7 listopada 1820 r., przed inauguracją pierwszego roku działalności seminarium, biskup Burzyński asystował na Mszy św. odprawionej w sandomierskiej katedrze, powierzając Bożej Opatrzności rektora wraz z zarządem, profesorów i seminarzystów. Dzisiaj dziękujemy za wspaniałe owoce tamtej decyzji. Prosimy jednocześnie Boga, aby dalej błogosławił Kościołowi Sandomierskiemu, absolwentom seminarium i alumnom, aby przyjął do niebieskiej chwały, tych którzy zakończyli już ziemską wędrówkę.

Cieszę się, że naszemu dziękczynieniu przewodniczy abp Stanisław Budzik. Raduję się z obecności abpa Wacława Depo, bp. Piotra Turzyńskiego, przedstawicieli innych seminariów, parlamentarzystów, samorządowców, burmistrza Sandomierza, środowiska akademickiego, sióstr zakonnych  oraz wszystkich przybyłych – mówił bp Nitkiewicz.

W homilii abp Stanisław Budzik odnosząc się do Słowa Bożego mówił o skuteczności modlitwy zanoszonej do Boga oraz o potrzebie wypełniania woli Bożej w naszym życiu.

– Jak zapewnią nas Ewangeliści, każda modlitwa, zwłaszcza modlitwa serdeczna, wytrwała, modlitwa o nasze duchowe dobro zostanie wysłuchana. Żadna minuta poświęcona modlitwie nie jest czasem straconym.  Każda rozmowa z Bogiem przemienia się w duchowe dobro dla nas i naszych bliskich. Jest rzeczą oczywistą, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw zgodnie ze swoim zamysłem, że ma wobec nas swoje plany, które nie zawsze są zgodne z naszymi planami. Dlatego trwałym elementem każdej modlitwy jest prośba o to, abym mógł wypełniać Boże plany i zadania jakie przede mną postawił Bóg Stwórca – mówił abp Budzik.

Abp Stanisław Budzik odniósł się również do wydanej niedawno encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti”.

– Ojciec Święty Franciszek przypomina Kościołowi i światu o tym, że my wszyscy jako dzieci jednego Ojca w Niebie tworzymy wspólnotę sióstr i braci powołanych do obalania murów i budowania mostów. Apeluje papież Franciszek o akceptację kultury jako dialogu i wzajemnej współpracy. Jako kodeksu postępowania i wzajemnego porozumienia – mówił arcybiskup.

Nawiązując do 200-lecia sandomierskiego seminarium kaznodzieja zauważył, że seminarium jest miejscem wyjątkowej relacji.

– Seminarium duchowne, to miejsce szczególnego dialogu pomiędzy Tym, który powołuje, a tym który odpowiada: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”. Dziękujemy dziś Bogu za 200 lat istnienia seminarium w Sandomierzu. Za liczne zastępy świętych i gorliwych kapłanów oddanych sprawie Bożej. Zapatrzonych w Chrystusa Dobrego Pasterza, którego piękna historyczna figura stojąca na dziedzińcu seminaryjnym czuwa nad formacją sandomierskich alumnów – powiedział abp Budzik.

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku seminaryjnym. Zebranych gości powitał ks. dr Rafał Kułaga, rektor seminarium oraz przedstawił historię sandomierskiego seminarium. Następnie odbyło się ślubowanie alumnów pierwszego rocznika oraz wręczenie indeksów, którego dokonał ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wykład inauguracyjny wygłosił abp Wacław Depo pt. „Maryja, niewiasta Eucharystii”. Wskazywał w nim na Maryję jako niewiastę Eucharystii.

– Całe życie Maryi – jak podkreślał Jan Paweł II – było kontemplacyjne. To że objawił się Jej Bóg sprawiło, że chciała żyć tylko dla Niego i dla Jego chwały. Wszystko co robiła i kim była mówiło w pewien sposób o bliskości i miłości Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jej życie było ofiarne, Eucharystyczne od momentu, gdy w młodzieńczym wieku odłożyła swoje osobiste cele ofiarując się Bogu, tak aby w niej i przez nią Bóg zrealizował Swój najwspanialszy plan. Św. Jan Paweł II wprost napisze: „Eucharystia to najpierw postawa duchowa”. Dlatego możemy powiedzieć, że tak jak Syn Boży stał się Eucharystią przez to, że przyjął wolę Ojca jako Syn Boga, tak też Jego Matka stała się Niewiastą Eucharystii przez to, że przyjęła Boży plan jako drogowskaz na całe swoje życie. Z tego powodu, życie Maryi stało się dla wszystkich pokoleń chrześcijan szkołą życia opierającego się na przyjaźni z Bogiem – mówił abp Wacław Depo.

Następnie słowa podziękowania do zebranych gości skierował bp Krzysztof Nitkiewicz.

– W jednej z wielu soborowych refleksji, młody teolog Joseph Ratzinger mówi, że dążąc do odnowy Kościoła, potrzebny jest nam pełny obraz rzeczywistości w której żyjemy i działamy. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że jakiś element, choćby jednostkowe wydarzenie, może przesłonić całość. I tak, w przypadku lasu pierwsze napotkane drzewa nie pozwalają ogarnąć spojrzeniem całej puszczy, czy np. budynki z peryferii przesłaniają panoramę miasta. Z kolei gdy obejrzymy pod mikroskopem kawałeczek drewna, jego obraz będzie prawdziwy, lecz niewiele powie o całym drzewie, którego mikroskop nie zdoła uchwycić. Myślę, że dzisiejsze świętowanie jubileuszu poszerzyło nasz ogląd seminaryjnej rzeczywistość, jej wymiar Boski i ludzki, duchowy oraz intelektualny. Za to wszystko, pragnę raz jeszcze podziękować Księżom Arcybiskupom, biskupom, przybyłym gościom oraz ks. Rektorowi Rafałowi Kuładze, który razem ze wspólnotą seminaryjną przygotował uroczystości jubileuszowe.

Na zakończenie uroczystości chór seminaryjny zaśpiewał „Jubilate Deo”.

Z racji na jubileusz 200-lecia seminarium od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła można raz dziennie uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, tzn. spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego i ofiarować za siebie lub jako pomoc dla dusz w czyśćcu.