WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 6,1-6.16-18)

Dobre uczynki pełnić w ukryciu

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Oto słowo Pańskie.

Dobro jest jak ziarno, trzeba je najpierw schować aby zakiełkowało, później dopiero staje się widoczne i wydaje plon. Trzeba je najpierw włożyć, ukryć w glebę modlitwy do Boga – w tej glebie kiełkuje i rośnie, a potem służy innym i cieszy.

Dobro nie jest jak news w telewizji, ogłoszony z hukiem a na drugi dzień już bezużyteczny – nikt o nim już nie pamięta, bo tak naprawdę nie ma o czym. I trzeba szukać nowego newsa.

Dlatego święty Paweł mówi: „Radosnego dawcę miłuje Bóg. […] Ten, który daje siewcy ziarno do zasiewu, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży je, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości”.

Podobnie Chrystus w Ewangelii zwraca uwagę, by dobro czynić tak, aby pomóc potrzebującemu a nie tak, aby dodać sobie splendoru. I dodaje „A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.