WTOREK VI TYGODNIA WIELKANOCNEGO

Foto. Archiwum prywatne

EWANGELIA (J 16,5-11)

Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: «Dokąd idziesz?» Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was.
On zaś gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony”.

Oto słowo Pańskie.

Paraklet – Duch Święty ma zostać posłany przez Jezusa odchodzącego do Ojca. Przyjdzie On na Ziemię jako przyjaciel, wspomagający ale i przypominający o czekającym nas sądzie. Zna on przeszłość człowieka i wybory jakich dokonał, wie że ścieżka człowieka nie jest bezgrzeszna. Jako Przyjaciel, będzie chciał owe ścieżki dalej prostować, jak czynił do Jezus. Nie odrzucajmy zatem głosu naszego sumienia, czy też rad wierzących ludzi.