Wysoka woda na Wiśle i liczne lokalne podtopienia

Tak wygląda aktualna sytuacja hydrologiczna na terenie Diecezji Sandomierskiej.

Foto - ks. Tomasz Lis

W wyniku kilkudniowych opadów deszczu podniósł się stan rzek w naszym regionie.

Wisła w rejonie Zawichostu przekroczyła stan alarmowy. Strażacy i żołnierze z 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej podwyższają koronę wału na odcinku, gdzie on jest obniżony.

W Sandomierzu woda na Wiśle podnosi się około 3 cm na godzinę i dochodzi do stanu alarmowego. Jak podają służby hydrologiczne spodziewana fala kulminacyjna będzie przechodziła w niedzielę rano i woda może osiągnąć wtedy poziom 640 cm.

Na chwilę obecną strażacy, wojsko i służby kontrolują stan wałów i śluz rzecznych.

Duże podtopienia wystąpiły w Gminie Jeżowe, gdzie wylała lokalna rzeka, która zalała okoliczne pola. Woda jednak nie weszła do budynków mieszkalnych.

W miejscowościach Bojanów i Przyszów, rzeka Łęg również wystąpiła z koryta i zalała spore obchody pół uprawnych i łąk. Dostęp do kilkunastu domów jest utrudniony, ale woda nie zalała budynków mieszkalnych. Okolice Przyszowa i miejscowość Wrzawy, gdzie San wpada do Wisy odwiedził pan Premier Mateusz Morawiecki, który rozmawiał z mieszkańcami, służbami niosącymi pomoc poszkodowanym oraz monitorował stan przygotować do przyjęcia dużej fali wody w głównych rzekach.

W godzinach popołudniowych okolice Zawichostu ma odwiedzić pani Wicepremier Beata Szydło.

Caritas Diecezji Sandomierskiej wyraziła gotowość udostępnienia ośrodka w Bojanowie w razie konieczności ewakuowania okolicznej ludności. Aktualnie pracownicy Caritas wydają posiłki dla osób i służby zaangażowanych przy usuwaniu podtopień w tamtych okolicach.

Trudna sytuacja powodziowa była w okolicach Staszowa, gdzie ulewne deszcze zniszczyły wiele poboczy i dróg. Woda również weszła na grunty rolne.

Dnia 24 maja obecna na posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego w Sandomierzu Wojewoda Świętokrzyska Agata Wojtyszek, poinformowała o aktualnej sytuacji zaangażowania i prowadzonych akcjach zabezpieczania i podwyższania wałów powodziowych oraz odebrała raport służb o stanie gotowości w razie wystąpienia zagrożenia powodziowego.

Jak podkreślają hydrolodzy, jeśli nie wystąpią liczne i intensywne opady deszczu fala wezbraniowa na rzekach nie będzie gwałtownie rosła.

Służby ratownicze są w gotowości, aby działać w razie ewentualnych zagrożeń powodziowych.

W województwie podkarpackim i świętokrzyskim w wielu miastach i gminach nad sytuacją czuwają zespoły zarządzania kryzysowego, które koordynują działania służb i monitorują sytuację hydrologiczną.

Sytuacja powodziowa w Sandomierzu

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego
w miejscach podtopień na Podkarpaciu

Podwyższanie wału przeciwpowodziowego
w Zawichoście