Wystawa „Moje spotkania z Janem Pawłem II”

W dniu 18 maja 2020 r., o godz. 18.30 w bazylice konkatedralnej w Stalowej Woli zostanie otwarta wystawa pokazująca unikatowe zdjęcia św. Jana Pawła II, jego związki z Diecezja Sandomierską, miastem Stalowa Wola i ich mieszkańcami.

Wystawa będzie miała charakter multimedialny, oprócz fotografii upamiętniających spotkania z naszym papieżem zostały dołączone kody QR z filmami zawierającymi wspomnienia z tych wydarzeń. – Główna myśl wystawy koncentruje się na wizytach w Watykanie lub spotkaniach z papieżem podczas jego pielgrzymek, ale nie tylko. Na wystawie zostały również pokazane spotkania z nauczaniem papieskim i duchowością św. Jana Pawła II, które realizowane są poprzez działalność Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II – poinformował ks. Stanisław Gurba, pomysłodawca wystawy.

Wystawa ma charakter mobilny, dzięki czemu będzie ją można zaprezentować w wielu miejscach. Następnie zostanie umieszczona w Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli na stałej ekspozycji.

– Poprzez wystawę chcemy zachęcić tych wszystkich, którzy doświadczyli zaszczytu spotkania się z Janem Pawłem II, aby podzielili się pamiątkowymi fotografiami i wspomnieniami. Dzięki współczesnej technice coraz łatwiej jest zachować to, co może być zapomniane – dodał ks. St. Gurba.

Wernisaż wystawy odbędzie się 18 maja o godz. 18.30 w bazylice konkatedralnej w Stalowej Woli.