XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (Mt 21,33–43)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują mojego syna«.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”.
Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”.
Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.
Oto słowo Pańskie.

Bóg zawsze zrobi wszystko, aby każdego człowieka, nawet tego najgorszego, pozyskać dla swego Królestwa. Nie waha się przemawiać do nas przez znaki czasu. Mówi do nas przez swoich posłańców. Na koniec posyła swojego Syna. Ojciec czyni tak, gdyż w każdej sytuacji wierzy w człowieka. Wierzy nawet wtedy, gdy ten okazuje się przewrotny, jak dzierżawcy i bez głębszej refleksji podnosi rękę na Syna…

Historia rolników przypomina nam, że każda, nawet najmniejsza niewierność prowadzi do coraz większych upadków, zuchwałości i przestępstw. Obyśmy nie zmarnowali szansy danej nam przez Boga. Obyśmy w porę zeszli z drogi zdrady…